Einverstanden

Einverstanden

Einverstanden är ett nyskrivet läromedel för gymnasieskolans Tyska 3 och 4. I Einverstanden möts eleverna av intresse­väckande texter och får kontinuerligt använda alla sina språkliga förmågor.

Genom en tydlig struktur och ett tilltalande formspråk lockas eleverna allt djupare in i det tyska språket och kulturområdet. Eleverna både kan, vill och vågar använda tyska! Ett viktigt mål är att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera i olika vardagliga situationer. Eleverna förbättrar även successivt sin skriftliga förmåga genom att skriva e-post, brev, tidningsnotiser, korta berättelser m.m.
De varierade texterna ger eleverna möjlighet att reflektera över levnadssätt, kultur­traditioner och samhällsförhållanden i såväl de tysktalande länderna som i Sverige.

Einverstanden 1
Einverstanden 1 är en allt i ett-bok som består av 39 texter av olika slag. Här finns berättande texter av både kända och okända författare, intressanta faktatexter och vardagliga dialoger. De tre separata realia­texterna berättar om den årliga karnevalen i olika delar av Tyskland, den välbesökta Donauinselfest i Wien och världens största partikelfysiklaboratorium, CERN, i Schweiz. I Einverstanden 1 finns även ett stort antal hörtexter, tankeväckande dikter samt nyare musik från det tysktalande området.

Einverstanden 2
I Einverstanden 2 finns också en stor variation av texter som ger eleverna lustfyllda läsupplevelser i både tid och rum. Förutom skönlitterära texter, faktatexter, dialoger, sånger och dikter finns bland de 37 texterna Jugend Direkt, hörtexter i form av autentiska intervjuer där ett antal ungdomar berättar om bl.a. fritid, skola och framtidsdrömmar. Under rubriken Kulturträger ges kortfattade och allmänbildande porträtt av några framstående personer från den tysktalande världen, t.ex. Johann Sebastian Bach, Gustav Klimt, Sigmund Freud och Alexander von Humboldt.

Uppgifter
Varje text följs upp av ett antal frågor och uppgifter under rubriken Textarbeit. Här finns också uppgifter där eleverna ska producera något på tyska utifrån sina egna erfarenheter. Därefter följer Spracharbeit där eleverna tränar sitt aktiva och passiva ordförråd - här arbetar eleverna med de ord som finns i styckeordlistan, men befäster även sitt basordförråd genom ständig repetition.
Efter Spracharbeit följer regelbundet "Har du koll på grammatiken?" Här kan eleverna repetera och kontrollera att de grundläggande kunskaperna i grammatik sitter.
I Einverstanden 2 finns "Koll på grammatiken" där eleverna möter nya grammatiska moment och får arbeta med dem, men även får möjlighet att repetera tidigare genomgångna moment.
Sprechen- och Schreiben-övningar är självklara inslag till många av Einverstandens texter. För att underlätta för eleverna kompletteras många av Sprechen-övningarna med Redemittel som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen.
I ett antal kommunikationskapitel lär sig eleverna behärska vardagstyska i olika situationer. I Einverstanden 1 övas bl.a. att beställa på restaurang, boka resor och boende, tala i telefon och att handla mat, kläder och läkemedel. I Einverstanden 2 får eleverna bl.a. öva sin vardagstyska vid matbordet, hos frisören och hos läkaren.
I bokens senare del finns en tydligt strukturerad genomgång av tyskans basgrammatik med både bundna och fria övningar av olika svårighetsgrad.
Sist i boken finns styckeordlistor till bokens texter samt en alfabetisk ordlista från tyska till svenska. På www.glosmastaren.se får eleverna extra träning på orden från böckernas styckeordlista.
Ljudfiler med flertalet texter till Einverstanden 1 och 2 finns på elev-cd samt för nedladdning på www.ljudmastaren.se .

Facit
I elevfacit finns svar på bokens bundna övningar samt lösningsförslag till de öppna övningarna.

Lärar-cd/Lärarens ljudfiler online mp3-filer 
Samtliga texter, sånger och hörtexter finns inspelade på cd alternativt online som mp3-filer. De har spelats in med infödda tysktalande skådespelare i rollerna. Sångerna i Einverstanden är i originalversion.

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns kopieringsunderlag, kapiteltest, grammatiktest, tre större prov som testar Hören, Lesen och Schreiben, rollspel, översättningar, hörtextmanus, extra Redemittel till Sprechen-övningarna samt metodiska tips till texter och övningar.

Einverstanden 1
Einverstanden 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62255572 Pris: 345kr
+ -
Köp
Einverstanden 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351741 Pris:
+ -
Köp
Einverstanden 1 Elevfacit
ISBN: 62255596 Pris: 79kr
+ -
Köp
Einverstanden 1 Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52337745 Pris:
+ -
Köp
Einverstanden 2
Einverstanden 2 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62275013 Pris: 350kr
+ -
Köp
Einverstanden 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351758 Pris:
+ -
Köp
Einverstanden 2 Elevfacit
ISBN: 62275037 Pris: 79kr
+ -
Köp
Einverstanden 2 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52340844 Pris:
+ -
Köp
Einverstanden 2 Lärarhandledning online (pdf-filer)
ISBN: 52353455 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Kontakta mig

Anna-Karin Nyström, redaktör engelska, tyska
annakarin.nystrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 95