Lust auf Deutsch

Lust auf Deutsch

Lust auf Deutsch är ett basläromedel i Tyska 1-3 som gör tyskstudierna fyllda av lust och inspiration för både lärare och elever.

Textboken
Lust auf Deutsch 1 är indelad i fyra avsnitt: Willkommen, Menschen, Freizeit och Immer aktuell. Varje del inleds med en målbeskrivning. Ordförrådet i texterna övas både i text- och arbetsbok. Grammatiken övas bara i arbetsboken.

Lust auf Deutsch 2 innehåller elva avsnitt, bl.a. Jung sein, Kontakte, Fahren und Fliegen, Spannung und Abenteuer, Jobben och Hauptstädte. Texterna följs av Fragen/Aufgaben.

Arbetsboken
I arbetsböckerna övas den egna skapande förmågan på tyska, liksom inlärningsstrategier och minnesknep. Vi repeterar ordförråd och grammatik i mycket varierade former samt tränar hörförståelse med ett ovanligt stort antal hörövningar.
Varje del av arbetsboken avslutas med en självskattning.

Elevfacit
I Elevfacit finns lösningsförslag - även till de fria övningarna.

Lärarmaterialet
I lärarmaterialet till del 2 finns en översiktlig innehållspresentation av varje kapitel. Dessutom ingår lärartips med genomgång av alla kapitel, diagnostiska test och annan användbar information.

Lust auf Deutsch 1
Lust auf Deutsch 1 Elevfacit
ISBN: 62226756 Pris: 79kr
+ -
Köp
Lust auf Deutsch 1 Lärar-cd 3 st.
ISBN: 62260217 Pris: 838kr
+ -
Köp
Lust auf Deutsch 2
Lust auf Deutsch 2 Textbok
ISBN: 62229115 Pris: 276kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Kontakta mig

Anna-Karin Nyström, redaktör engelska, tyska
annakarin.nystrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 95