Den Tyska Grammatiken

Den Tyska Grammatiken

Den Tyska Grammatiken är en steg för steg-grammatik. Varje avsnitt börjar med en lättfattlig genomgång av grundläggande terminologi.

Tyska och svenska exempel jämförs och skillnaderna förklaras. Exempelmeningarna är lätta att lära in eftersom de för det mesta står i ett naturligt sammanhang.

Utmärkande för Den Tyska Grammatiken är att den har pedagogiska sammanfattningar och inlärningsvänliga, grafiskt tilltalande översikter.

Man kan börja läsa var man vill, eftersom varje avsnitt är självförsörjande. Bl.a. detta gör grammatiken mycket lämplig för den som vill arbeta på egen hand. I registret ges generösa hänvisningar både till termer och enskilda ord.

Övningsboken
Övningsboken är direkt kopplad till centrala paragrafer i Den Tyska Grammatiken. Många av uppgifterna fungerar bra vid pararbete. Flera avsnitt avslutas med ett självtest.

I övningsboken lär man sig inte bara grammatik utan också ett modernt tyskt ordförråd, nyttiga fraser och intressanta fakta.

Elevfacit
Till övningsboken finns ett separat facit. Det innehåller både lösningar till samtliga uppgifter och klargörande kommentarer.

Den Tyska Grammatiken
Den Tyska Grammatiken
ISBN: 52327180 Pris: 382kr
+ -
Köp
Den Tyska Grammatiken Övningsbok
ISBN: 62232085 Pris: 180kr
+ -
Köp
Den Tyska Grammatiken Elevfacit
ISBN: 62232122 Pris: 79kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se