Programfördjupning

Teknik i vård och omsorg

Teknik i vård och omsorg beskriver och ger exempel på olika former av tekniska hjälpmedel, teknisk utrustning och medicinska ...

Läs mer

Kost, måltid och munhälsa

Kost, måltid och munhälsa ger eleven fördjupade kunskaper och bygger vidare på Vård- och omsorgsprogrammets grundläggande kur...

Läs mer

Palliativ vård

Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet...

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete skildrar svårigheterna, men också möjligheterna med att ge vård och omsorg i länder där kanske de mate...

Läs mer

Medicin 2

Medicin 2 beskriver detaljerat olika fysiologiska processer i kroppen, bland annat vätske- och elektrolytbalansen, syra-basba...

Läs mer

Socialpedagogik

Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförska...

Läs mer

Mental träning

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings- och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och ...

Läs mer

Äldres hälsa och livskvalitet

Att få utveckla och förbättra dagens vård och omsorg och inte minst stärka den äldres ställning och inflytande är en stor utm...

Läs mer

Samhällsbaserad psykiatri

I Samhällsbaserad psykiatri beskrivs den öppna psykiatriska verksamheten som bedrivs av kommuner och landsting/regioner. Förf...

Läs mer

Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspek...

Läs mer

Vårdpedagogik och handledning

I Vårdpedagogik och handledning beskrivs hur du som vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika...

Läs mer

Räddningsmedicin

Boken är skriven för kursen Räddningsmedicin i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskrivs Första hjälpen vid olyck...

Läs mer

Akutsjukvård

Boken är skriven för kursen Akutsjukvård i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskrivs orsak, symtom, diagnos och b...

Läs mer

Hemsjukvård

Hemsjukvård beskriver vård- och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier. Omr...

Läs mer

Psykiatri 2

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Bes...

Läs mer

Komplementärmedicin

Kursen Komplementärmedicin ingår i ämnet Hälsa i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Ämnet Hälsa är ett tvärvetenskapligt äm...

Läs mer

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

"Hur kan man göra vardagen meningsfull och aktiv för den demenssjuke?"

Läs mer

Lindrande vård

Boken Lindrande vård förmedlar kunskap om de speciella behov och problem som uppstår i samband med svår sjukdom och död. Omvå...

Läs mer

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51