Akutsjukvård

Akutsjukvård

Boken är skriven för kursen Akutsjukvård i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskrivs orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomar samt arbets-uppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner.
Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård- och omsorg vid bränn- och köldskador sam kunskaper om smärta och smärtlindring beskrivs också. Att snabbt kunna identifiera och åtgärda akuta sjukdomstillstånd och skador samt bedöma förändringar i patientens hälsotillstånd är ett genomgående tema i boken.
Ur innehållet: Avancerad transplantationskirurgi, Pre- och postoperativ vård, Medicintekniska uppgifter, Katastrofmedicin, Rapportering och dokumentation samt Akutsjukvårdens organisation.

Patientfall, studieuppgifter och tips på webbadresser ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom akutsjukvård.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Författare: Johan Strömberg, omvårdnadslärare och skolledare.

Akutsjukvård
Akutsjukvård
ISBN: 52315200 Pris: 359kr
+ -
Köp
Akutsjukvård onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352175 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar

Hemsjukvård

Redaktionen tipsar

Räddningsmedicin

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51