Akutsjukvård

Akutsjukvård ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord - sid 3

Kapitel 1 Akutsjukvårdens arbetsområde

Akutsjukvårdens arbetsområde - sid 10
Akutsjukvårdens arbetsområde - sid 11
Öppen vård - sid 12
Öppen vård - sid 13
Öppen vård - sid 14
Öppen vård - sid 15
Specialiserade mottagningar - sid 16
Specialiserade mottagningar - sid 17
Sluten vård - sid 18
Sluten vård - sid 19
Sjukhusets olika enheter - sid 20
Sjukhusets olika enheter - sid 21
Personal inom akutsjukvården - sid 22
Sjuksköterska - sid 23
Akutsjukvård inom andra områden - sid 24
Studieuppgifter - sid 25

Kapitel 2 Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar - sid 26
Infektionssjukdomar - sid 27
Vårdrelaterade infektioner - sid 28
Hygieniska arbetsmetoder - sid 29
Mikroorganismernas livsvillkor - sid 30
Basala hygienrutiner - sid 31
Basala hygienrutiner - sid 32
Skyddskläder - sid 33
Skyddskläder - sid 34
Desinfektion och sterilisering - sid 35
Desinfektion och sterilisering - sid 36
Multiresistenta bakterier - sid 37
Multiresistenta bakterier - sid 38
SARS - sid 39
Lunginflammation - sid 40
Lunginflammation - sid 41
Symtom - sid 42
Diagnos - sid 43
Urinvägsinfektion - sid 44
Urinvägsinfektion - sid 45
Behandling - sid 46
Behandling - sid 47
Tarminfektioner - sid 48
Bakteriella tarminfektioner - sid 49
Bakteriella tarminfektioner - sid 50
Bakteriella tarminfektioner - sid 51
Bakteriella tarminfektioner - sid 52
EHEC - sid 53
Fästingöverförda infektioner - sid 54
Borrelia - sid 55
TBE - sid 56
Diagnos - sid 57
Åtgärder vid fästingbett - sid 58
Studieuppgifter - sid 59

Kapitel 3 Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar - sid 60
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 61
Kärlkramp - sid 62
Medicinsk behandling - sid 63
Kirurgisk behandling - sid 64
Hjärtinfarkt - sid 65
Symtom - sid 66
Medicinsk behandling - sid 67
Vård och omsorg vid hjärtinfarkt - sid 68
Hjärtsvikt - sid 69
Orsak - sid 70
CPAP-behandling - sid 71
Vård och omsorg vid akut hjärtsvikt - sid 72
Stroke - sid 73
Stroke - sid 74
Symtom - sid 75
Diagnos - sid 76
Rehabilitering - sid 77
Cirkulationssvikt - sid 78
Hypovolemisk chock - sid 79
Kardiogen chock - sid 80
Behandling - sid 81
Pulsen - sid 82
Förmaksflimmer - sid 83
Blockering i retledningssystemet - sid 84
Livshotande arytmier - sid 85
Akut cirkulationsstillestånd - sid 86
EKG-registrering - sid 87
EKG-vågorna - sid 88
EKG-vågorna - sid 89
Bandspelar-EKG - sid 90
Pacemakerbehandling - sid 91
Självkontroll - sid 92
Studieuppgifter - sid 93
Webbadresser - sid 94

Kapitel 4 Andningsorganens sjukdomar

Andningsorganens sjukdomar - sid 95
Astma - sid 96
Symtom - sid 97
Medicinsk behandling - sid 98
Vård och omsorg vid astmaanfall - sid 99
Förebyggande behandling - sid 100
Kronisk obstruktiv lungsjukdom - sid 101
Lungfunktionsundersökningar - sid 102
Vård, omsorg och behandling - sid 103
Vård, omsorg och behandling - sid 104
Oxygenbehandling - sid 105
Säkerhetsföreskrifter för användning av oxygen i hemmet - sid 106
Lungemboli - sid 107
Behandling - sid 108
Falsk krupp - sid 109
Studieuppgifter - sid 110

Kapitel 5 Nervsystemets sjukdomar

Nervsystemets sjukdomar - sid 111
Nervsystemets sjukdomar - sid 112
Skallskador - sid 113
Neurologstatus - sid 114
Traumatiska skallskador - sid 115
Omhändertagande av en skallskadad person - sid 116
Återkommande kontroller - sid 117
Blödningar i hjärnan - sid 118
Symtom - sid 119
Hjärnhinneinflammation - sid 120
Hjärnhinneinflammation - sid 121
Studieuppgifter - sid 122

Kapitel 6 Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar - sid 123
Sköldkörtelns sjukdomar - sid 124
Sköldkörtelns sjukdomar - sid 125
Diabetes mellitus - sid 126
Symtom - sid 127
Behandling - sid 128
Vård, omsorg och egenvård - sid 129
Akuta komplikationer - sid 130
Akuta komplikationer - sid 131
Senkomplikationer - sid 132
Senkomplikationer - sid 133
Studieuppgifter - sid 134

 

Kapitel 7 Urinvägarnas sjukdomar

Njursten - sid 135
Njursten - sid 136
Diagnos - sid 137
Behandling - sid 138
Njurinsufficiens - sid 139
Diagnos - sid 140
Behandling - sid 141
Behandling - sid 142
Vård, omsorg och egenvård - sid 143
Dialysbehandling - sid 144
Hemodialys - sid 145
Hemodialys - sid 146
Peritonealdialys - sid 147
Peritonealdialys - sid 148
Prostataförstoring - sid 149
Diagnos - sid 150
Behandling - sid 151
Kateterisering av urinblåsan - sid 152
Förberedelser - sid 153
Material - sid 154
Urinuppsamlingspåsar - sid 155
Tillvägagångssätt - sid 156
Kvarliggande kateter - sid 157
Komplikationer - sid 158
Inskränkt socialt umgänge - sid 159
Studieuppgifter - sid 160

Kapitel 8 Skador och sjukdomar i skelett och leder

Skador och sjukdomar i skelett och leder - sid 161
Allmän frakturlära - sid 162
Frakturindelning - sid 163
Utseende - sid 164
Stabilitet - sid 165
Akut omhändertagande - sid 166
Behandling - sid 167
Behandling - sid 168
Höftfraktur - sid 169
Behandling - sid 170
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 171
Artroplastik - sid 172
Artroplastik i höftleden - sid 173
Postoperativ vård och omsorg - sid 174
Artroplastik i knäleden - sid 175
Komplikationer - sid 176
Skador på halskotpelaren - sid 177
Akut omhändertagande - sid 178
Studieuppgifter - sid 179


Kapitel 9 Sjukdomar i matspjälkningsorganen

Sjukdomar i matspjälkningsorganen - sid 180
Akut buk - sid 181
Vård och omsorg - sid 182
Magsår - sid 183
Medicinsk behandling - sid 184
Kirurgisk behandling - sid 185
Gallsten - sid 186
Behandling - sid 187
Bukspottkörtelinflammation - sid 188
Vård, omsorg och behandling - sid 189
Tarmvred - sid 190
Paralytiskt ileus - sid 191
Vård, omsorg och behandling - sid 192
Blindtarmsinflammation - sid 193
Inflammatoriska tarmsjukdomar - sid 194
Undersökningar - sid 195
Vård, omsorg och behandling - sid 196
Bukskador - sid 197
Symtom - sid 198
Studieuppgifter - sid 199

Kapitel 10 Sjukdomar och besvär i fortplantningsorganen

Gynekologi - sid 200
Menstruationsrubbningar - sid 201
Oregelbundna blödningar - sid 202
Livmoderframfall - sid 203
Behandling - sid 204
Vård, omsorg och egenvård - sid 205

Kapitel 11 Bränn- och köldskador

Bränn- och köldskador - sid 206
Termiska skador - sid 207
Vad händer i kroppen vid en brännskada - sid 208
Brännskadans djup - sid 209
Brännskadans utbredning - sid 210
Brännskadans lokalisation - sid 211
Indelning av brännskadans svårighetsgrad - sid 212
Kyl ner det brännskadade området - sid 213
Fria luftvägar - sid 214
Chockförebyggande åtgärder - sid 215
Kylskador - sid 216
Vad händer i kroppen vid en kylskada? - sid 217
Allmän nedkylning - sid 218
Akut omhändertagande vid nedkylning - sid 219
Att förebygga nedkylning - sid 220
Studieuppgifter - sid 221

Kapitel 12 Vätskebalansen

Vätskebalansen - sid 222
Transport av ämnen - sid 223
Transport av ämnen - sid 224
Vattenbalansen - sid 225
Normal vattenomsättning - sid 226
Vattenreglering - sid 227
Elektrolytbalansen - sid 228
Syra-basbalansen - sid 229
Studieuppgifter - sid 230

Kapitel 13 Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling - sid 231
Smärta - sid 232
Smärtreflexen - sid 233
Långvarig smärta - sid 234
Tecken på smärta - sid 235
Smärtanalys - sid 236
Smärtbehandling - sid 237
Medicinsk behandling - sid 238
Smärttrappan - sid 239
Nervblockad - sid 240
Akupunktur - sid 241
Smärtkirurgi - sid 242
Hypnos - sid 243
Vårdplanering - sid 244
Studieuppgifter - sid 245

Kapitel 14 Operation

Operation - sid 246
Operation - sid 247
Titthålskirurgi - sid 248
Preoperativ vård och omsorg - sid 249
Kontroll av hjärtfunktion - sid 250
Näringsbrist - sid 251
Sociala förberedelser - sid 252
Hårvård - sid 253
Kost - sid 254
Journalen - sid 255
Peroperativ vård och omsorg - sid 256
Regional- och lokalbedövning - sid 257
Postoperativ vård och omsorg - sid 258
Förberedelser - sid 259
Cirkulationen - sid 260
Andningen - sid 261
Studieuppgifter - sid 262

Kapitel 15 Transplantation

Transplantation - sid 263
Transplantation - sid 264
Transplantation - sid 265
Organdonator - sid 266
Organdonation - sid 267
Väntelista - sid 268
Njurtransplantation - sid 269
Avstötning - sid 270
Levertransplantation - sid 271
Hjärttransplantation - sid 272
Genomförande - sid 273
Komplikationer - sid 274
Studieuppgifter - sid 275

Kapitel 16 Medicintekniska uppgifter

Medicintekniska uppgifter - sid 276
Kapillärprovtagning - sid 277
Före provtagning - sid 278
Venprovtagning - sid 279
Före provtagning - sid 280
Anläggning av stas - sid 281
Efter provtagning - sid 282
Injektioner - sid 283
Före injektion - sid 284
Iordningställande av injektion - sid 285
Lumbalpunktion - sid 286
Före lumbalpunktion - sid 287
Benmärgspunktion - sid 288
Punktion - sid 289
Studieuppgifter - sid 290

Kapitel 17 Lagar och författningar

Lagar och författningar - sid 291
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 292
Patientdatalagen - sid 293
Smittskyddslagen - sid 294

 

Bilagor

Bilagor - sid 295
Bilagor - sid 296
Symtombedömning vid prostatabesvär - sid 297
Tidsmiktion - sid 298
Miktionslista - sid 299
Ämne - Sjukvård - sid 300
Kursen Akutsjukvård - sid 301
Lästips - sid 303

 

Akutsjukvård
Akutsjukvård
ISBN: 52315200 Pris: 359kr
+ -
Köp
Akutsjukvård onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352175 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar

Hemsjukvård

Redaktionen tipsar

Räddningsmedicin

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51