Lindrande vård


Lindrande vård

"Vården i livets slutskede ska vara av hög kvalitet. Lindring av smärta, kärleksfull omvårdnad och personliga önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt."

I boken beskriver författaren de behov och problem som uppstår i samband med svår sjukdom och död. Omvårdnadsåtgärder och lindrande behandlingar beskrivs utifrån olika symtom och sjukdomstillstånd. Författaren vill ge insikt i hur vårdpersonal på ett respektfullt sätt kan bemöta och vårda den döende och ge stöd och hjälp till anhöriga och närstående.

Nya textavsnitt handlar om eutanasi och alternativa behandlingsmetoder. Varje kapitel avslutas med uppgifter.

Mer ur innehållet:
- Hospicefilosofin
- Livshotande sjukdomstillstånd
- Omvårdnad vid livets slut
- Symtomlindring
- Smärtans dimensioner
- Samtal om döden
- Sorgeprocessen

Lindrande vård
Lindrande vård
ISBN: 62254636 Pris: 350kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51