Mental träning

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings- och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål. Boken ger en kort introduktion  till den mentala träningens historik och den forskning som har gjorts inom området. Författaren visar i boken att mental träning kan ha många olika användningsområden; bland annat kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och förstärka sin motivation samt formulera målbilder som hjälper en att uppnå det man har föresatt sig. Mental träning kan också vara till hjälp för att förbättra självkänslan och självkännedomen, vilket i förlängningen även kan gynna samarbetsförmågan och relationerna till omgivningen. Till kapitlen finns studieuppgifter, reflektions- och diskussionsfrågor samt vägledda övningar där eleven på egen hand eller i samverkan med andra, ges möjlighet att pröva på mental träning.

Ur innehållet:
Stress och stresshantering, Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv, Mental träning som personlig utveckling, Studieteknik och mental träning, Mental träning, kreativitet och samarbete.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, idrottsklasser, folkhögskolor.
Författare: Maria Braula, lärare i idrott, mental träning och svenska.

Mental träning
Mental träning
ISBN: 52325957 Pris: 334kr
+ -
Köp
Mental träning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352106 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51