Mental träning

Författarpresentation

Mental träning är skriven av Maria Braula, lärare i idrott och hälsa, mental träning och svenska.

Maria Braula
 
“Under min yrkesverksamma tid, snart 40 år, har jag undervisat i mental träning i olika former. Som idrottslärare genom att föra in avspänning under lektionerna och i form av individuellt stöd i gymnasieskolan för elever med talängslan och prestationsångest, i samarbete med skolhälsovården. Efter att ha skapat en lokal kurs i mental träning på komvux, som var så populär att det var kötid till kursen, undervisade jag några år i mental träning på heltid.
 
Studerande med diagnoser, som läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, har ibland förvärvade hinder i form av stressreaktioner som försvårar inlärningen. I mitt arbete i ämnet svenska har mental träning varit användbart för att förmedla metoder till stresshantering och studieteknik.
 
Även när det gäller undervisning i svenska som andraspråk har jag haft stor användning av mental träning, för att stärka de studerandes självförtroende och självkänsla inför sina studier och användningen av det nya språket.
 
Min uppfattning är att vi lärare på många sätt redan är mentala tränare. Fördelarna med att undervisa i mental träning i en särskild kurs, är enligt min uppfattning, många. En av dessa är att vi får tid till att tillsammans med de studerande skapa en gemensam plattform, som vi sedan kan återkoppla till. En annan är att vi i undervisningen får möjlighet att koppla av tillsammans med våra studerande och det är verkligen välbehövligt för oss alla.”

Mental träning
Mental träning
ISBN: 52325957 Pris: 334kr
+ -
Köp
Mental träning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352106 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51