Mental träning

Mental träning i ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord - sid 3
Innehåll - sid 4
Innehåll - sid 5
Innehåll - sid 6

Kapitel 1 Vad är mental träning?

Vad är mental träning - sid 7
Ett alternativt medvetandetillstånd - sid 8
Reflektera och diskutera - sid 9
Historisk tillbakablick - sid 10
Mesmerismen - sid 11
Hypnos - sid 12
Mental träning i vården - sid 13
Humanistisk psykologi och positiv psykologi - sid 14
Mental träning inom idrott och pedagogik - sid 15
Olika modeller för att nå hälsa - sid 16
Mental träning bygger på motivation, utveckling och träning - sid 17
Studieuppgifter - sid 18

 

Kapitel 2 Kroppens reaktion vid stress

Kroppens reaktion vid stress - sid 19
Positiv och negativ stress - sid 20
Hjärnan och nervsystemet - sid 21
Vad händer i kroppen vid stress? - sid 22
Stress och hormoner - sid 23
Stress och hormoner - sid 24
Hjärnvågor - sid 25
Hjärnvågor - sid 26
Hjärnvågor vid sömn och dröm - sid 27
Stressignaler - sid 28
Stressignaler - sid 29
Stressorer - sid 30
Stressorer - sid 31
Studieuppgifter - sid 32Kapitel 3 Stresshantering

Stresshantering - sid 33
Stresshantering - sid 34
Vad är stresshantering? - sid 35
Motion som stresshantering - sid 36
Mental träning som stresshantering - sid 37
Trigger - sid 38
Fysisk avspänning - sid 39
Psykisk avspänning - sid 40
Automatiserad avspänning - sid 41
Automatiserad avspänning - sid 42
Automatiserad avspänning - sid 43
Studieuppgifter - sid 44

 

Kapitel 4 Motivation och prestationer i ett psykologiskt perspektiv

Motivation och prestationer i ett psykologiskt perspektiv - sid 45
Coping, självbild, självkänsla och självförtroende - sid 46
Kritik och självförtroende - sid 47
Inlärd hjälplöshet - sid 48
Positivt tänkande - sid 49
Motivation - sid 50
Motivation, vanor och ovanor - sid 51
Motivation, vanor och ovanor - sid 52
Känslor och motivation - sid 53
Känslor och fysiska prestationer - sid 54
Vad hindrar motivation? - sid 55
Vad hindrar motivation? - sid 56
Vad hindrar motivation? - sid 57
Vägledd övning för att uppleva glädje - sid 58
Studieuppgift - sid 59

Kapitel 5 Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv

Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv - sid 60
Vad är livskvalitet? - sid 61
Kulturella värderingar och livskvalitet - sid 62
Primär- och sekundärgrupp - sid 63
Primär- och sekundärgrupp - sid 64
Transaktionsanalys, TA - sid 65
Livskvalitet och framtidstro - sid 66
Känslan Av SAMmanhang - KASAM - sid 67
Mental träning och relationer - sid 68
Konsten att samarbeta med andra - sid 69
Rolltyper - sid 70
Hur kan vi skapa en framgångsrik samarbetskultur? - sid 71
Mål, visioner och regler - sid 72
Mental träning och samverkanskultur - sid 73
Mental träning och samverkanskultur - sid 74
Studieuppgift - sid 75

Kapitel 6 Mental träning som personlig utveckling

Mental träning som personlig utveckling - sid 76
Vad är personlig utveckling? - sid 77
Drömmar - sid 78
Målstyrd planering och programmering - sid 79
Att skapa och formulera visioner - sid 80
Att skapa och fomulera delmål - sid 81
Visualisera och affirmera - sid 82
Visualisera och affirmera - sid 83
Dina visioner - sid 84
Vägledd övning för målprogrammering - sid 85
Studieuppgift - sid 86

Kapitel 7 Studieteknik och mental träning

Studieteknik och mental träning - sid 87
Minne och koncentration - sid 88
Lärstilar - sid 89
Den dominanta lärstilen - sid 90
De sju intelligenserna - sid 91
De sju intelligenserna - sid 92
De sju intelligenserna - sid 93
Olika intelligensprofiler - sid 94
Intelligensprofil - sid 95
Framgångsrika studiestrategier - sid 96
Mental träning som studieteknik - sid 97
Vägledd övning för mental styrka och koncentration - sid 98
Vägledd övning för mental styrka och koncentration - sid 99
Studieuppgift - sid 100

Kapitel 8 Mental träning, kreativitet och samarbete

Mental träning, kreativitet och samarbete - sid 101
Höger och vänster hjärnhalva - sid 102
Skapande som redskap till utveckling - sid 103
Din skapande hjärna - sid 104
Metoden Brainstorming och grupparbete - sid 105
Metoden Brainstorming och grupparbete - sid 106
Övningsuppgift - brainstorming - sid 107
Mental träning och kreativitet - sid 108
Studieuppgifter - sid 109

Kapitel 9 Alternativa mentala träningsmetoder

Alternativa mentala träningsmetoder - sid 110
Mindfulness - sid 111
Mindfulness - sid 112
Mindfulness som mental träning - sid 113
Mindfulness och forskning - sid 114
Vägledd övning i mindfulness - sid 115
Vägledd övning i mindfulness - sid 116
Övningsuppgift - mindfulness - sid 117
Meditation som mental träning - sid 118
Rörelsemeditationer som mental träning - sid 119
Studieuppgifter - sid 120Kapitel 10 Att leda och instruera

Att leda och instruera - sid 121
Utvecklingsfaser och mental träning - sid 122
Utvecklingsfaser och mental träning - sid 123
Ledarstil och mental träning - sid 124
Situationsanpassat ledarskap - sid 125
Neurolingvistisk programmering, NLP - sid 126
Att ha ett syfte - sid 127
Att lyssna på språket - sid 128
Att skapa kvalitativa relationer - sid 129
NLP och forskning - sid 130
NLP och tankestrategier - sid 131
Kommunikation och interaktion - sid 132
Kommunikation och interaktion - sid 133
Det professionella förhållningssättet - sid 134
Lagstiftning och etik - sid 135
Sekretess - sid 136
Studieuppgifter - sid 137

Kapitel 11 Metodik

Metodik - sid 138
Coachning - sid 139
Motiverande samtal - sid 140
SMART - sid 141
MAKIS - sid 142
Syfte - sid 143
Målgrupp - sid 144
Genomförande - sid 145
Revidera aktivitetens planering och genomförande - sid 146
Studieuppgifter - sid 147
Exempel på affirmationer - sid 148

 

Mental träning
Mental träning
ISBN: 52325957 Pris: 334kr
+ -
Köp
Mental träning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352106 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51