Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri i ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord - sid 3

Kapitel 1 Historik - Introduktion

Historik - Introduktion - sid 7
Historik - Introduktion - sid 8
Från hospital till samhällsbaserad psykiatri - sid 9
1900-talet - sid 10
Psykiatriutredningen - sid 11
Socialpsykiatri - sid 12
Socialpsykiatri - sid 13
Yrkesroller - sid 14
Socialsekreterare - sid 15
Sjuksköterska - sid 16
Andra yrkesgrupper - sid 17
God man och förvaltare - sid 18
Personligt ombud - sid 19
Studieuppgifter - sid 20
Fördjupning - sid 21

Kapitel 2 Stigmatisering

Stigmatisering - sid 22
Stigmatisering - sid 23
Stigma och psykisk ohälsa - sid 24
Stigmatiseringsprocessen - sid 25
Stigmatiseringsprocessen - sid 26
Stigmatiserande upplevelser - sid 27
Stigmatiserande upplevelser - sid 28
Stigmatisering av familjemedlemmar - sid 29
Självstigmatisering - sid 30
Att hantera stigmatisering - sid 31
Personalens attityder - sid 32
Personalens attityder - sid 33
Studieuppgifter - sid 34
Fördjupning - sid 35

Kapitel 3 Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning

Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 36
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 37
Utveckling av psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder - sid 38
Kännetecken på psykisk funktionsnedsättning - sid 39
Klassifikationssystem för funktionshinder, ICF - sid 40
Klassifikationssystem för funktionshinder, ICF - sid 41
Socialpedagogiskt arbetssätt - sid 42
Socialpsykiatriskt arbetssätt - sid 43
Ett självständigt liv, ESL - sid 44
Psykiatrisk rehabilitering - sid 45
Psykiatrisk rehabilitering - sid 46
En modell för psykiatrisk rehabilitering - sid 47
Arbetslivsinriktad rehabilitering - sid 48
Psykosocial rehabilitering - sid 49
Återhämtning från psykisk störning - sid 50
Återhämtningsprocessen - sid 51
Återhämtningsprocessen - sid 52
Återhämtning och kultur - sid 53
Studieuppgifter - sid 54
Fördjupning - sid 55

Kapitel 4 Hjälp- och stödåtgärder

Hjälp- och stödåtgärder - sid 56
Hjälp- och stödåtgärder - sid 57
Hjälp- och stödåtgärder - sid 58
Ambition och ansvar - sid 59
Socialtjänstens ansvar - sid 60
Socialtjänstens insatser för personer med funktionsnedsättning - sid 61
Beslut - sid 62
Boendestöd - sid 63
Bostad med särskild service - sid 64
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 65
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 66
Insatser - sid 67
Social dokumentation - sid 68
Psykiatrisk hemsjukvård - sid 69
Arbete och utbildning - sid 70
Meningsfull sysselsättning och fritid - sid 71
Aktivitetshuset Gyllenkroken - sid 72
Övriga stödinsatser - sid 73
Övriga stödinsatser - sid 74
Stödorganisationer och sociala nätverk - sid 75
Case Management - sid 76
ACT-modellen - sid 77
Studieuppgifter - sid 78
Fördjupning - sid 79

Kapitel 5 Kommunikation och reflektion

Kommunikation och reflektion - sid 80
Kommunikation och reflektion - sid 81
Samtal och kommunikation - sid 82
Samtal och kommunikation - sid 83
Samtal och kommunikation - sid 84
Tystnadens betydelse - sid 85
Motiverande samtal - MI - sid 86
Empati - sid 87
Empati - sid 88
Att förstå familj och närstående - sid 89
Pedagogiskt förhållningssätt - sid 90
Portfolio - sid 91
Handledning - sid 92
Handledning - sid 93
Studieuppgifter - sid 94
Fördjupning - sid 95

Kapitel 6 Professionalism och självbestämmande

Professionalism och självbestämmande - sid 96
Professionalism och självbestämmande - sid 97
Professionellt förhållningssätt - sid 98
Professionellt förhållningssätt - sid 99
Självinsikt - sid 100
Livserfarenhet - sid 101
Humanistiskt synsätt - sid 102
Personlig integritet och självbestämmande - sid 103
Försvarsmekanismer - sid 104
Försvarsmekanismer - sid 105
Försvarsmekanismer - sid 106
Studieuppgifter - sid 107

 

Kapitel 7 Samverkan

Samverkan - sid 108
Samverkan - sid 109
Olika uttryck för samverkan - sid 110
Samverkan och samordning - sid 111
Samverkan och samordning - sid 112
Samverkan på olika nivåer - sid 113
Samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering - sid 114
Samverkansplan - sid 115
Samverkan vid tvång i öppenvård - sid 116
Samverkan vid tvång i öppenvård - sid 117
Studieuppgifter - sid 118

Kapitel 8 Förbättrings- och kvalitetsarbete

Förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 119
Förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 120
Förbättring och kvalitet i praktisk verksamhet - sid 121
Utvärdering - sid 122
Fortbildning - sid 123
Forskning och förbättringsarbete - sid 124
Evidensbaserad vård och omsorg - sid 125
Evidensbaserad vård och omsorg - sid 126
Studieuppgifter - sid 127

Kapitel 9 Bemötande och relationer vid arbete i hemmiljö

Grunder i en god relation - sid 128
Bygga relationer - sid 129
Motivera och inge hopp - sid 130
Bemötande i olika situationer - sid 131
Suicidtankar - sid 132
Hot om våld och aggressivitet - sid 133
Vanföreställningar - sid 134
Ritualism - sid 135
Ångest - sid 136
Studieuppgifter - sid 137
Ämne - Psykiatri - sid 138
Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng - sid 139


 

 

Samhällsbaserad psykiatri
Samhällsbaserad psykiatri
ISBN: 52315163 Pris: 305kr
+ -
Köp
Samhällsbaserad psykiatri onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352069 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar!

Psykiatri 1

Redaktionen tipsar!

Psykiatri 2

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51