Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2 i ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Inledning - sid 7
Kritisk granskning av källor - sid 8
Evidensbaserat arbetssätt - sid 9
Forskning - sid 10
Forskning - sid 11

Kapitel 1 FN:s standardregler och Salamancadeklarationen

FN:s standardregler och Salamancadeklarationen - sid 12
FN:s standardregler - sid 13
Salamancadeklarationen - sid 14
Salamancadeklarationen - sid 15
Andra deklarationer - sid 16
FN:s barnkonventionen - sid 17
Sammanfattning - sid 18
Studieuppgifter - sid 19

Kapitel 2 Funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv

Funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv - sid 20
Inledning - sid 21
Salutogenes - sid 22
Kasam - sid 23
International Classification of Functions, ICF - sid 24
Kroppsfunktioner - sid 25
Kroppsstrukturer - sid 26
Övriga faktorer - sid 27
Sammanfattning - sid 28

Kapitel 3 Specialpedagogiska teorier och begrepp

Inledning - sid 29
Specialpedagogiska begrepp - sid 30
Differentiering och segregering - sid 31
Delaktighet - sid 32
Makt - sid 33
Empowerment - sid 34
Specialpedagogiska teoretiker - sid 35
Kritiska perspektivet - sid 36
Dilemmaperspektivet - sid 37
Bengt Persson - sid 38
Relationella perspektivet - sid 39
Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson - sid 40
Yttre och inre ram - sid 41
Diagnosens betydelse - sid 42
Sammanfattning - sid 43
Studieuppgifter - sid 44

Kapitel 4 Samhället och omgivningen

Samhället och omgivningen - sid 45
Inledning - sid 46
Välfärdssamhället - sid 47
Hållbara försäkringar - sid 48
Myndigheters ansvar - sid 49
Specialpedagogiska skolmyndigheten - sid 50
Skolverket - sid 51
Samordning av insatser - sid 52
Anhöriga och närstående - sid 53
Välkommen till Holland - sid 54
Välkommen till Holland - sid 55
Sammanfattning - sid 56
Studieuppgifter - sid 57

Kapitel 5 Lagar och förordningar

Lagar och förordningar - sid 58
Inledning - sid 59
Ramlag - sid 60
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 61
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 62
Socialtjänstlagen - sid 63
Socialtjänstlagen - sid 64
Socialtjänstlagen - sid 65
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 66
Lag om valfrihetssystem - sid 67
Patientsäkerhetslagen - sid 68
Delegering - sid 69
Patientdatalagen - sid 70
Skollagen - sid 71
Skollagen - sid 72
Skollagen - sid 73
Arbetsmiljölagen - sid 74
Arbetsmiljöförordningen och föreskrifter - sid 75
Lag om medbestämmande i arbetslivet - sid 76
Sammanfattning - sid 77
Studieuppgifter - sid 78

Kapitel 6 Värdegrund och etiska riktlinjer

Inledning - sid 79 
Värdegrund - sid 80
Lokalt värdegrundsarbete - sid 81
Lokalt värdegrundsarbete - sid 82
Etiska överväganden - sid 83
Pliktetik - sid 84
Konsekvensetik - sid 85
Sinnelagsetik - sid 86
Etiska dilemman - sid 87
Socialstyrelsens etiska råd - sid 88
Socialstyrelsens etiska råd - sid 89
Regler och bestämmelser - sid 90
Andra regler - sid 91
Regler för personal - sid 92
Sammanfattning - sid 93
Studieuppgifter - sid 94
Studieuppgifter - sid 95

Kapitel 7 Verksamheter

Versamheter - sid 96
Inledning - sid 97
Historik - sid 98
Historik - sid 99
Boendeformer - sid 100
Korttidsboende - sid 101
Undervisning - sid 102
Undervisning idag - sid 103
Andra skolformer - sid 104
Arbete och sysselsättning - sid 105
Daglig verksamhet - sid 106
Sammanfattning - sid 107
Studieuppgifter - sid 108

Kapitel 8 Tillgänglighet i samhället

Tillgänglighet i samhället - sid 109
Inledning - sid 110
Nationella handlingsplanen - sid 111
Brister i tillgänglighet  - sid 112
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 113
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 114
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 115
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 116
Sammanfattning - sid 117

Kapitel 9 Tillämpning

Tillämpning - sid 118
Inledning - sid 119
Den yttre ramen - sid 120
Den yttre ramen - sid 121
Den yttre ramen - sid 122
Den inre ramen - sid 123
Evidensbaserat arbetssätt - sid 124
Personalens kompetens - sid 125
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 126
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 127
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 128
Planeringssamtal - sid 129
Att ställa frågor under planeringssamtalet - sid 130
Att ställa frågor under planeringssamtalet - sid 131
Planering - sid 132
Genomförande - sid 133
Utvärdering - sid 134
Dokumentation - sid 135
Syfte - sid 136
Löpande anteckningar - sid 137
Sammanfattning - sid 138
Studieuppgifter - sid 139
Studieuppgifter - sid 140

 

Fördjupningsuppgifter

Fördjupningsuppgifter - sid 141
Lisen - sid 142
Sergio - sid 143
Kristoffer - sid 144
Stella - sid 145
Emma - sid 146
Anders - sid 147
Bill - sid 148
Elina - sid 149

Ämne - Specialpedagogik

Ämnets syfte - sid 150
Specialpedagogik 2, 100 poäng - sid 151

 

 

Specialpedagogik 2
Specialpedagogik 2
ISBN: 52316061 Pris: 329kr
+ -
Köp
Specialpedagogik 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352045 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar

Vårdpedagogik och handledning

Redaktionen tipsar!

Specialpedagogik 1

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51