Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Vård och omsorg vid Demenssjukdomar

- "Hur svarar jag på alla frågor jag dagligen får från en person med demenssjukdom?"
- "Hur kan man hjälpa de närstående som vårdar en person med demenssjukdom?"

Demensvården presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. Boken ska öka förståelsen för människan bakom demenssjukdomen.
En faktadel om demenssjukdomar inleder boken.

Ur innehållet:

- God omvårdnad och omsorg
- Konsten att vårda
- Etiska aspekter och dilemman
- Bemötande och förhållningssätt
- Aktiviteter - sång, musik och dans
- Levnadsberättelsen
- Miljöns betydelse
- Vård- och omsorgsplanering
- Social dokumentation
- Olika demenssjukdomar
- Demensvårdens A-Ö, en uppslagsdel med ordförklaringar

Kapitlen avslutas med Tänk till!, frågor och funderingar som manar till eftertanke och reflektion.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar tar upp alla områden som finns i Socialstyrelsens riktlinjer om demensvård 2010.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Vård och omsorg vid demenssjukdomar
ISBN: 52319666 Pris: 355kr
+ -
Köp
Vård och omsorg vid demenssjukdomar onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352144 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar

Äldres hälsa och livskvalitet

Redaktionen tipsar

Hemsjukvård

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51