Programgemensamma

Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utför...

Läs mer

Vård- och omsorgsarbete 2

Boken är skriven för kursen Vård- och omsorgsarbete 2 i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Den består av två delar: Del 1 b...

Läs mer

Vård och omsorg 1-3

Nyhet! Vård och omsorg 1-3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till a...

Läs mer

Medicin 1

Medicin 1 är skriven för den programgemensamma kursen med samma namn i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Boken Medicin 1 beskr...

Läs mer

Medicin 1 upplaga 2

Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För va...

Läs mer

Hälsopedagogik Andra upplagan

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om ...

Läs mer

Psykiatri 1

Psykiatri 1 är en ny programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskriver personer med olika psykiska funkti...

Läs mer

Specialpedagogik 1 Andra upplagan

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om...

Läs mer

Etik och människans livsvillkor Andra upplagan

Etik och människans livsvillkor andra upplagan ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen...

Läs mer

Medicin 1.

Här beskrivs människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anat...

Läs mer

Lev i tiden - Psykologi 1

Lev i tiden - Psykologi 1. Människor är spännande med sina likheter och olikheter. Kunskaper i psykologi är till nytta i mång...

Läs mer

Handbok i vård och omsorg Ny upplaga

Handbok i vård och omsorg innehåller nästan 100 praktiska vård- och omsorgsuppgifter alltifrån sondmatning och förebyggande a...

Läs mer

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51