Etik och människans livsvillkor Andra upplagan

Etik och människans livsvillkor andra upplagan ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och innehåller också ett utökat avsnitt med övningsuppgifter. De centrala orden och begreppen lyfts fram i texten och förklaras i en ord- och begreppslista längst bak i boken.

Ur innehållet:
Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster, Kulturens betydelse för människors värderingar, Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete och värdekonflikter kopplade till dessa, Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Etik och människans livsvillkor Andra upplagan
Etik och människans livsvillkor Andra upplagan
ISBN: 52333983 Pris: 340kr
+ -
Köp
Etik och människans livsvillkor Andra upplagan onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352021 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51