Etik och människans livsvillkor Andra upplagan

Etik och människans livsvillkor Upplaga 1 ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Livsåskådning och kultur

Livsåskådning och kultur - sid 9
Livsåskådning - sid 10
Livets svåra frågor - sid 11
Religiösa livsåskådningar - sid 12
Icke-religiösa livsåskådningar - sid 13
Livsåskådning och ideologi - sid 14
När livet förändras - sid 15
Livsåskådning inom vård och omsorg - sid 16
Människosyn - sid 17
Psykologiska teorier - sid 18
Människan som helhet - sid 19
Kultur - sid 20
Kultur - sid 21
Religioner och traditioner - sid 22
Kultur som ett socialt mönster - sid 23
Ytkultur och djupkultur - sid 24
Delkultur - sid 25
Kulturtyper - sid 26
Skamkultur - skuldkultur - sid 27
Hederskultur - sid 28
Hedersvåld - sid 29
I detta kapitel har du läst om att - sid 30

Kapitel 2 Kulturer i Sverige

Kulturer i Sverige - sid 31
Svensk personlighet - sid 32
Tiden - sid 33
Jämställdheten - sid 34
Naturen - sid 35
Naturen - sid 36
Ensamheten - sid 37
Sakligheten - sid 38
Nationella minoriteter - sid 39
Minoriteter med historiska rötter - sid 40
Generationer - sid 41
Generationer - sid 42
Tonåren - inte bara en mellanperiod - sid 43
Tonåren - inte bara en mellanperiod - sid 44
Socialgruppen som delkultur - sid 45
Klassresan - sid 46
Vägen till folkhemmet - sid 47
Stad och landsbygd - sid 48
Stad och landsbygd - sid 49
I detta kapitel har du läst om att - sid 50

Kapitel 3 Socialisation

Socialisation - sid 51
Socialisation och familj - sid 52
Familjens historia - sid 53
Familjen idag - sid 54
Normer - sid 55
Värderingar - sid 56
Roller - sid 57
Status - sid 58
Social kompetens - sid 59
Kommunikationsområden - sid 60
Socialisation - sid 61
Social interaktion och grupper - sid 62
Primärgrupper och sekundärgrupper - sid 63
Formella och informella grupper - sid 64
Etniska grupper - sid 65
Hur uppfattar vi andra? - sid 66
Fördomar - sid 67
Attribution - sid 68
Kroppsspråk - sid 69
Kommunikation med klädsel - sid 70
Klädernas betydelse - sid 71
Vad är identitet? - sid 72
Vad är etnicitet? - sid 73
Vad är etnicitet? - sid 74
Den etniska identiteten - sid 75
Nationalitet - sid 76
I detta kapitel har du läst om att - sid 77

Kapitel 4 Migration och internationalisering

Migration och internationalisering - sid 78
Folkomflyttningar, migration - sid 79
Den svenska lagen - sid 80
Invandringen till Sverige - sid 81
Invandringen till Sverige - sid 82
Invandringen är reglerad - sid 83
Ensamkommande barn och ungdomar - sid 84
I ett nytt land - sid 85
Från tillfälligt besök till hemkänsla - sid 86
Barn som flyktingar - sid 87
Familjen i ett nytt land - sid 88
Anpassning - "den andra födelsen" - sid 89
Anpassning - "den andra födelsen" - sid 90
En förändrad befolkningssammansättning - sid 91
Invandrare = nysvensk? - sid 92
Kulturkrockar - sid 93
Vård och omsorg i annat land - sid 94
Vinnare och förlorare - sid 95
Organhandel - sid 96
I detta kapitel har du läst om att - sid 98

Kapitel 5 Diskriminering

Diskriminering - sid 99
Diskriminering - sid 100
Diskrimineringsfall - sid 101
Diskrimineringsfall - sid 102
Rasism - sid 103
Rasbiologisk forskning - sid 104
Antisemitism - sid 105
Islamofobi - sid 106
Främlingsfientlighet - sid 107
Kön - sid 108
Hur mycket påverkar könstillhörigheten? - sid 109
Homosexualitet - sid 110
Jämställdheten i världen - sid 111
Jämställdheten i världen - sid 112
Kvinnlig könsstympning - sid 113
Kvinnlig könsstympning - sid 114
Manlig omskärelse - sid 115
I detta kapitel har du läst om att - sid 116

Kapitel 6 Anhörigomsorg

Etik - sid 117
Etik - sid 118
Den fria viljan - sid 119
Lucifer-effekten - sid 120
Egoism eller altruism - sid 121
Egoism eller altruism - sid 122
Teorier om etik - sid 123
Konsekvensetik - sid 124
Utilitarism - sid 125
Utilitarism - sid 126
Singers teori - sid 127
Pliktetik - sid 128
Rättighetsetik - sid 129
Rättighetsetik - sid 130
Sinnelagsetik - sid 131
Blandning av teorier - sid 132
Civil olydnad - sid 133
Forskningsetik - sid 134
Medicinsk-etiska frågor - sid 135
Etiska frågor vid livets början - sid 136
Etiska frågor vid livets början - sid 137
Etiska frågor vid livets slut - sid 138
Etiska frågor vid livets slut - sid 139
Etiska frågor vid livets slut - sid 140
I det här kapitlet har du läst om att - sid 141

Kapitel 7 Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa - sid 142
Normalt och onormalt - sid 143
Kulturella föreställningar om hälsa och sjukdom - sid 144
Vad är hälsa? - sid 145
Hälsa är relativt - sid 146
Hälsokulturen - sid 147
Hälsokulturen - sid 148
Vad är sjukdom? - sid 149
Vad är sjukdom? - sid 150
Diagnos - sid 151
Varför blir man sjuk? - sid 152
"Onda ögat" - sid 153
Att uttrycka sjukdom - sid 154
Sjukrollen - sid 155
Andra former av sjukroll - sid 156
Sjukvårdssystem - sid 157
Den folkliga sektorn - sid 158
Den vetenskapliga sektorn - sid 159
Den invanda vården - sid 160
Den invanda vården - sid 161
Mötet med den svenska vården - sid 162
Kommunikationsproblem - sid 163
Att använda tolk - sid 164
Att använda tolk - sid 165
Närstående - sid 166
Synen på personer med funktionsnedsättning - sid 167
Åldrande och död i ett kulturellt perspektiv - sid 168
Äldre kan ses på ett annat sätt - sid 169
Äldre kan ses på ett annat sätt - sid 170
I detta kapitel har du läst om att - sid 171

Kapitel 8 Etik i vård och omsorg

Etik i vård och omsorg - sid 172
Etik och moral - sid 173
Etiska frågor i vård och omsorg - sid 174
Religion i vård och omsorg - sid 175
Religion i vård och omsorg - sid 176
Fler frågor - sid 177
Integritet - sid 178
Fyra etiska principer - sid 179
Fyra etiska principer - sid 180
Etik i vård- och omsorgsarbetet - sid 181
Sjukhusen arbetar med etik - sid 182
Makt - sid 183
Makt - sid 184
Ord - sid 185
Ord - sid 186
Empati - sid 187
Kulturkompetens - sid 188
Värdegrund - sid 189
Värdegrund - sid 190
Värdegrund - sid 191
I detta kapitel har du läst om att - sid 192

Kapitel 9 Lagar och riktlinjer

Lagar och riktlinjer - sid 193
Socialtjänstlagen, SoL - sid 194
Socialtjänstlagen, SoL - sid 195
Socialtjänstens arbete - sid 196
Lex Sarah - sid 197
Så kom Lex Sarah till - sid 198
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - sid 199
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - sid 200
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - sid 201
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 202
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 203
Statens roll - sid 204
Klagomål - sid 205
Mänskliga rättigheter - sid 206
Mänskliga rättigheter - sid 207
Barnkonventionen - sid 208
Barnkonventionen - sid 209
Barnkonventionen - sid 210
I detta kapitel har du läst om - sid 211
Ämne - Människan - sid 212
Kursen Etik och människans livsvillkor - sid 213

 
Etik och människans livsvillkor Andra upplagan
Etik och människans livsvillkor Andra upplagan
ISBN: 52333983 Pris: 340kr
+ -
Köp
Etik och människans livsvillkor Andra upplagan onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352021 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51