Hälsopedagogik Andra upplagan

Hälsopedagogik ljudbok (mp3-format) Första upplagan

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Hälsopedagogik som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 Hälsa

Hälsa - sid 9
Hälsa - sid 10
Fysisk, psykisk, social och andlig hälsa - sid 11
Livskvalitet - sid 12
Definitioner av begreppet hälsa - sid 13
Världshälsoorganisationen - sid 14
Nordenfelts definition av hälsa - sid 15
Britt Johanssons definition av hälsa - sid 16
Katie Erikssons definition av hälsa - sid 17
Kroniskt sjuk men med god hälsa - sid 18
Olika sätt att se på hälsa - sid 19
Holistiskt synsätt - sid 20
Salutogent synsätt - sid 21
Kasam och de 17 stärkande faktorerna - sid 22
Individfaktorer - sid 23
Omgivningsfaktorer - sid 24
Humanistisk människosyn - sid 25
Maslows behovstrappa - sid 26
Kenricks behovspyramid - sid 27
Biomedicinskt synsätt - sid 28
Livsstil och levnadsvanor - sid 29
Attityder och värderingar - sid 30
Studieuppgifter - sid 31
Studieuppgifter - sid 32
Studieuppgifter - sid 33

Kapitel 2 Folkhälsoarbetets framväxt

Historiska insatser för folkhälsan - sid 34 
Hippokrates - sid 35
Hippokrates - sid 36
Upplysningstiden - sid 37
Dricka brunn - sid 38
Fattiga och rika - sid 39
Provinsialläkare - sid 40
Florence Nightingale - sid 41
Smittspridning förhindras - sid 42
Bostadsstandarden förbättras - sid 43
Tandhälsan - sid 44
Barnhälsan - sid 45
Bildningsrörelsen - sid 46
Idrott och annan fysisk aktivitet - sid 47
Statens folkhälsoinstitut - sid 48
Studieuppgifter - sid 49

Kapitel 3 Barns och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa - sid 50
God hälsa - hälsosam miljö - sid 51
Psykisk hälsa - sid 52
Föräldrar som stöd för psykisk hälsa - sid 53
Socialt nätverk - sid 54
Psykisk ohälsa - sid 55
Skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa - sid 56
Fysisk aktivitet - sid 57
Inaktivitet och övervikt - sid 58
Vardagsmotion - sid 59
Kost i förskolan och skolan - sid 60
Kost i förskolan och skolan - sid 61
Sömn - sid 62
Elevhälsan - sid 63
Flyktingbarn - sid 64
Tips och stöd - sid 65
Goda exempel - sid 66
Studieuppgifter - sid 67
Studieuppgifter - sid 68

Kapitel 4 Äldres hälsa

Äldres hälsa - sid 69
Äldre - gammal - sid 70
De friska åren - sid 71
Hemtjänst - sid 72
Mental och andlig utveckling - sid 73
Fysiskt åldrande - sid 74
Tecken på fysiskt åldrande - sid 75
Huden - sid 76
Psykiskt åldrande - sid 77
Demens - sid 78
Att åldras med tillförsikt och glädje - sid 79
Social gemenskap - sid 80
Att vara behövd - sid 81
Kan äldre ha sex? - sid 82
Äldre med utländsk bakgrund - sid 83
Synen på äldre - sid 84
Goda exempel - sid 85
Studieuppgifter - sid 86
Studieuppgifter - sid 87

Kapitel 5 Hälsosam livsstil

Hälsosam livsstil - sid 88
Många metoder - svåra val - sid 89
Mitt jag - sid 90
Självförtroende - sid 91
Förvänta dig framgång - sid 92
Energi- och näringsbehov - sid 93
Kolhydrater - sid 94
Fetter - sid 95
Mineraler - sid 96
Antioxidanter - sid 97
Kost och livskvalitet - sid 98
Måltider för att orka mer - sid 99
Kost- och kvalitetsmedveten - sid 100
Tallriksmodellen - sid 101
Gå ner i vikt - sid 102
Midjemått - sid 103
Kost och dryck för dig som tränar - sid 104
Lördagsgodis och helgmys - sid 105
Måltiden - samvaro och tradition - sid 106
Övervikt och fetma - sid 107
Ärftlighet - sid 108
Fysisk aktivitet - sid 109
Motion för välmående - sid 110
Friskvårdsaktiviteter - sid 111
Kommunens ansvar - sid 112
Vad är stress? - sid 113
Reaktioner i kroppen vid stress - sid 114
Reaktioner i kroppen vid stress - sid 115
Förebyggande åtgärder - sid 116
Sätta gränser - sid 117
Återhämtning - sid 118
Vila och sömn - sid 119
Oregelbundna arbetstider - sid 120
Relationens helande kraft - sid 121
Kris och krishantering - sid 122
Coping - sid 123
Studieuppgifter - sid 124
Studieuppgifter - sid 125

Kapitel 6 Hälsofrämjande arbetsplats

 Hälsofrämjande arbetsplats - sid 126
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 127
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 128
Arbetsmiljön - sid 129
Arbetsmiljölagen - sid 130
Hälsa på arbetsplatsen - sid 131
Kasam på arbetsplatsen - sid 132
Ledarskapets betydelse - sid 133
Chefen ska också må bra - sid 134
Från sjukfrånvaro till frisknärvaro - sid 135
Hälsotest - sid 136
Värderingar och normer - sid 137
Trakasserier, kränkningar och mobbning - sid 138
Olika problemfokus - sid 139
Friskvård på arbetsplatsen - sid 140
Friskvårdsbidraget som motivationsfaktor - sid 141
Goda exempel - sid 142
Hälsodiplomering - sid 143
Skolans hälsodiplomering - sid 144
Hälsofrämjande skolutveckling - sid 145
Trygg lärmiljö - en rättighet - sid 146
God start i förskolan - sid 147
Föräldrasamarbete - sid 148
Studieuppgifter - sid 149
Studieuppgifter - sid 150

Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete

Hälsopedagogiskt arbete - sid 151
Kunskap och lärande - sid 152
Pedagogiska teorier - sid 153
Hälsopedagogiskt synsätt - sid 154
Promotion - sid 155
Salutogenes - sid 156
Patogenes - sid 157
Förhållningssätt - sid 158
Arbetsmodeller och metoder - sid 159
Modeller för nulägesanalys - sid 160
Modell för målformulering - sid 161
Planering - sid 162
Att presentera en aktivitet eller tema - sid 163
Att presentera en aktivitet eller tema - sid 164
Att övertyga - sid 165
Utvärdera - sid 166
Beteendeförändring - sid 167
AIDA - sid 168
Motivationsstegen - sid 169
Coachning - sid 170
Coacha dig själv - sid 171
Motiverande samtal - sid 172
Kognitiv beteendeterapi - sid 173
Studieuppgifter - sid 174
Studieuppgifter - sid 175

Kapitel 8 Interaktion och kommunikation i möten

Interaktion och kommunikation i möten - sid 176
Icke-verbal och verbal kommunikation - sid 177
Icke-verbal och verbal kommunikation - sid 178
Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 179
Mötet med andra - sid 180
Slutna och öppna frågor - sid 181
Bjuda in till samtal - sid 182
Atmosfär - sid 183
Att genomföra samtal - sid 184
Återkoppling - sid 185
Att mötas genom ny teknik - sid 186
Digital kommunikation i skolan - sid 187
Äldre och sociala medier - sid 188
Studieuppgifter - sid 189
Studieuppgifter - sid 190

Kapitel 9 Folkhälsan i dag

Folkhälsan i dag - sid 191
Folkhälsan i dag - sid 192
Samband mellan folkhälsa och politik - sid 193
Från fattigdoms- till vällevnadssjukdomar - sid 194
Faktorer som påverkar folkhälsan - sid 195
DPSIR-modellen - sid 196
Medellivslängd - sid 197
Hälsoutveckling i samhället - sid 198
Män och kvinnor - sid 199
Familj och hälsa - sid 200
Äldres hälsa - sid 201
Den egna hälsan - sid 202
Framtiden - sid 203
Studieuppgifter - sid 204

Kapitel 10 Folkhälsopolitiska mål

Global nivå - sid 205
Global nivå - sid 206
Global nivå - sid 207
Biståndsarbete - sid 208
Medellivslängd i världen - sid 209
Hållbar utveckling - sid 210
Internationella dokument för folkhälsoarbete - sid 211
Internationella dokument för folkhälsoarbete - sid 212
EU:s Hälsoprogram - sid 213
Hälsa 21 - sid 214
Hälsa 21 - sid 215
Hälsa 21 - sid 216
Folkhälsa på nationell nivå - sid 217
Folkhälsa på regional och lokal nivå - sid 218
De elva folkhälsomålen - sid 219
De elva folkhälsomålen - sid 220
De elva folkhälsomålen - sid 221
De elva folkhälsomålen - sid 222
De elva folkhälsomålen - sid 223
De elva folkhälsomålen - sid 224
De elva folkhälsomålen - sid 225
De elva folkhälsomålen - sid 226
De elva folkhälsomålen - sid 227
De elva folkhälsomålen - sid 228
De elva folkhälsomålen - sid 229
De elva folkhälsomålen - sid 230
Folkhälsobegrepp - sid 231
Hälsa - allas ansvar - sid 232
Studieuppgifter - sid 233
Studieuppgifter - sid 234

Kapitel 11 Övningar

Kapitel 1 Hälsa Testa ditt kasam - sid 235
Kapitel 1 Hälsa Testa ditt kasam - sid 236
Kapitel 3 Barns och ungas hälsa - sid 237
Kapitel 3 Barns och ungas hälsa - sid 238
Kapitel 4 Äldres hälsa - sid 239
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 240
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 241
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 242
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 243
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 244
Kapitel 6 Hälsofrämjande arbetsplats - sid 245
Livsstilsfrågor - sid 246
Livsstilsfrågor - sid 247
Levnadsvanor - sid 248
Analys, utveckling och förbättring - sid 249
Attityd- och värderingsövningar - sid 250
Attityd- och värderingsövningar - sid 251
Attityd- och värderingsövningar - sid 252
Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete - sid 253
Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete - sid 254
Kapitel 8 Interaktion och kommunikation i möten - sid 255
Kapitel 9 Folkhälsan i dag - sid 256
Kapitel 10 Folkhälsopolitiska mål - sid 257

Ämne - Hälsa

Ämnets syfte - sid 258
Hälsopedagogik, 100 poäng - sid 259

Hälsopedagogik Andra upplagan
Hälsopedagogik Andra upplagan
ISBN: 52331170 Pris: 331kr
+ -
Köp
Hälsopedagogik onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52339992 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51