Lev i tiden - Psykologi 1

Lev i tiden - Psykologi 1 ljudbok (mp3-format) 3:e upplagan

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Till läsaren - sid 3

Psykologi som vetenskap

Psykologi som vetenskap - sid 13
Psykologins historia - sid 14
Tre pionjärer - sid 15
Tre pionjärer - sid 16
Psykologin i Sverige - sid 17
Psykologisk forskning - sid 18
Experiment - sid 19
Observation - sid 20
Frågeformulär och intervju - sid 21
Forskningsetik - sid 22
Tillämpad psykologi - sid 23
Psykologi och psykiatri - sid 24
Sammanfattning - sid 25

Det biologiska perspektivet

Det naturliga urvalet - sid 26
Ärftlighet - sid 27
Neuropsykologi - sid 28
Budbärare - sid 29
Fallet Phineas Gage - sid 30
Hjärnan och hormonerna - sid 31
Hjärnhalvorna - sid 32
Könsskillnader - sid 33
Kritik mot det biologiska perspektivet - sid 34

Det psykodynamiska perspektivet

Det psykodynamiska perspektivet - sid 35
Freud och psykoanalysen - sid 36
Psykets strukturer - sid 37
Psykets topografi - sid 38
Freuds teori om utveckling - sid 39
Den anala fasen, cirka 1,5-3 år - sid 40
Den tidiga genitala fasen, cirka 3-6 år - sid 41
Latensen, cirka 7-12 år - sid 42
Jagets försvar - sid 43
Försvarsmekanismer - sid 44
Försvarsmekanismer - sid 45
En omfattande teori - sid 46
Kritik mot det psykodynamiska perspektivet - sid 47

Behaviorismen och inlärning

Behaviorismen och inlärning - sid 48
Watson och behaviorismen - sid 49
Klassisk betingning - sid 50
Inlärda beteenden - sid 51
Instrumentell inlärning - sid 52
Burrhus Frederic Skinner - sid 53
Förstärkningens makt - sid 54
Förstärkningens makt - sid 55
Fundera - sid 56
Modellinlärning - sid 57
Kritik mot behaviorismen - sid 58
Sammanfattning - sid 59

Det humanistiska perspektivet

Det humanistiska perspektivet - sid 60
Maslow och behoven - sid 61
Steg för steg - sid 62
Carl Rogers - sid 63
Självet - sid 64
Klientcentrerad terapi - sid 65
Kritik mot det humanistiska perspektivet - sid 66
Sammanfattning - sid 67

Det kognitiva perspektivet

Det kognitiva perspektivet - sid 68
Piaget och den kognitiva utvecklingen - sid 69
Anpassning och organisation - sid 70
Fyra utvecklingsperioder - sid 71
Den sensmotoriska perioden, 0-cirka 2 år - sid 72
Det preoperationella tänkandets period, cirka 2-6 år - sid 73
De konkreta tankeoperationernas period, cirka 7-11 år - sid 74
Det abstrakta tänkandets period, cirka 11-16 år - sid 75
Kohlbergs teori om moralutveckling - sid 76
Tankescheman - sid 77
Kontrollfokus - sid 78
Kognitiv terapi - sid 79
Sammanfattning - sid 80

Behov och känslor

Behov och känslor - sid 81
Våra behov - sid 82
Vi styrs av behov - sid 83
"Äta bör man, annars dör man" - sid 84
"Äta bör man, annars dör man" - sid 85
Fundera - sid 86
Kroppskontakt - ett försummat behov? - sid 87
Kängurumetoden - sid 88
Kängurumetoden - sid 89
Sexualitet - sid 90
Homosexualitet - sid 91
Sömn och drömmar - sid 92
Varför sover vi? - sid 93
Om du hindras att sova - sid 94
Svårt att somna? - sid 95
Sömnmönstret - sid 96
Gå i sömnen - sid 97
Drömteorier - sid 98
Freuds drömteori - sid 99
Jungs drömteori - sid 100
Känslor - sid 101
Hur visar vi känslor? - sid 102
Hur visar vi känslor? - sid 103
Lycka - sid 104
Alla känslor är tillåtna - sid 105
Frustration - sid 106
Varför blir vi frustrerade? - sid 107
Bra och dåligt - sid 108
Sammanfattning - sid 109

Perception och minne

Perception - sid 110
Våra sinnen - sid 111
Våra sinnen - sid 112
Det gör aldrig ont - sid 113
Perceptionsprocessen - sid 114
Vad uppmärksammar vi? - sid 115
Inre förhållanden - sid 116
Två vittnen - två berättelser - sid 117
Mönster i perceptionen - sid 118
Närhet - sid 119
Vi söker efter mening - sid 120
Hallucination och illusion - sid 121
Stimulansens betydelse - sid 122
För litet stimulans - sid 123
För litet stimulans - sid 124
Perceptionsstörningar - sid 125
Bestående perceptionsstörningar - sid 126
Ansiktsblindhet - sid 127
Personbedömning - sid 128
Personbedömning - sid 129
Minnet - sid 130
Arbetsminnet och långtidsminnet - sid 131
Kvinnor, män och minne - sid 132
När vi minns - eller inte minns - sid 133
Inlärningsstilar - sid 134
Inlärningsstilar - sid 135
Sammanfattning - sid 136

Utveckling

Utveckling - sid 137
Utveckling hela livet - sid 138
Livets olika perioder - sid 139
Livets olika perioder - sid 140
Synpunkter på utvecklingen - sid 141
"Regnbågsbarn" - sid 142
Steglös utveckling eller "trappsteg"? - sid 143
Perspektiv på utvecklingen - sid 144
Biologiskt perspektiv - sid 145
Psykodynamiskt perspektiv - sid 146
Kognitivt perspektiv - sid 147
Bowlbys anknytningsteori - sid 148
Anknytning i fyra steg - sid 149
Anknytning i fyra steg - sid 150
Trygg eller otrygg - sid 151
Stern och självutveckling - sid 152
Eriksons utvecklingsteori - sid 153
Spädbarnsåldern, 0-cirka 1,5 år - sid 154
Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 155
Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 156
Förskoleåldern, cirka 3-6 år - sid 157
Den tidiga skolåldern, cirka 7-12 år - sid 158
Tonåren, cirka 13-19 år - sid 159
Den tidiga vuxenåldern, cirka 20-40 år - sid 160
Den sena vuxenåldern, från cirka 65 år - sid 161
Barnuppfostran - sid 162
Motsatta bilder - sid 163
Barnuppfostran - sid 164
Sammanfattning - sid 165

Personlighet

Personlighet - sid 166
Hur studeras personligheten? - sid 167
Personlighetstest - sid 168
Personlighetstest - sid 169
Projektiva test - sid 170
Fundera - sid 171
"The Big Five" - sid 172
Ytterligheter på en skala - sid 173
Betydelsen av "The Big Five" - sid 174
Intelligens - sid 175
Intelligens - sid 176
Andra aspekter av intelligens - sid 177
Synpunkter på intelligenstestning - sid 178
Personer med utvecklingsstörning - sid 179
Hjärnan och personligheten - sid 180
Marshmallow-testet - sid 181
Syskon och familj - sid 182
Lika men olika - sid 183
Äldst eller yngst? - sid 184
Manligt och kvinnligt - sid 185
Skillnader mellan könen - sid 186
En pojke är en pojke - eller? - sid 187
Förklaringar - sid 188
Arv och miljö - sid 189
Arv och miljö - sid 190
Sammanfattning - sid 191

Socialpsykologi

Socialpsykologi - sid 192
Socialisation - sid 193
Grupper - sid 194
En psykologisk massa - sid 195
Roller - sid 196
Att leva upp till sin roll - sid 197
Självuppfyllande profetia - sid 198
Könsroller - sid 199
Rollkonflikter och rollförluster - sid 200
Status - sid 201
Normer - sid 202
Värderingar - sid 203
Fördomar - sid 204
Attribution - sid 205
Grupptryck - sid 206
Milgrams lydnadsexperiment - sid 207
Medias makt - sid 208
Mobbning - sid 209
Mobbning bland barn och ungdomar - sid 210
Orsaker och konsekvenser - sid 211
Följder - sid 212
Mobbning i arbetslivet - sid 213
Ledarskap - sid 214
Sammanfattning - sid 215

Kommunikation

Kommunikation - sid 216
En- och tvåvägskommunikation - sid 217
Kommunikation i kedja - sid 218
Rak och dold kommunikation - sid 219
Kroppsspråk - sid 220
Hållningen - sid 221
Huvudet och ansiktet - sid 222
Skratt och gråt - sid 223
Revir - sid 224
Johari fönster - sid 225
Fönstret förändras - sid 226
Språk - sid 227
Sammanfattning - sid 228
Sammanfattning - sid 229
Stress och kriser - sid 230
Olika typer av stress - sid 231
För mycket stress - sid 232
Kriser - sid 233
Den första trotsåldern - sid 234
40-årskrisen - sid 235
Traumatiska kriser - sid 236
Relationsproblem - sid 237
Social skam - sid 238
Att gå igenom en traumatisk kris - sid 239
Chockfasen - sid 240
Reaktionsfasen - sid 241
Bearbetningsfasen - sid 242
En människa i kris - sid 243
Barn i kris - sid 244
Flyktingkrisen - sid 245
Flyktingkrisen - sid 246
Flyktingbarn - sid 247
Katastrofer - sid 248
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 249
Kasam - sid 250
Stark eller svag kasam - sid 251
Stark eller svag kasam - sid 252
Det är aldrig för sent - sid 253
Sammanfattning - sid 254

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa - sid 255
Psykisk hälsa - sid 256
Avvikande beteende - sid 257
Förklaringar - sid 258
Stress-sårbarhetsmodellen - sid 259
"Ångest, ångest är min arvedel ..." - sid 260
Fobier - sid 261
Fobier - sid 262
Panikångest - sid 263
Självskadande beteende - sid 264
Tvångssyndrom - sid 265
Tvångssyndrom - sid 266
Depression - sid 267
Depression - sid 268
Bipolär sjukdom - sid 269
Schizofreni - sid 270
Orsaker - sid 271
Tidig intervention och behandling - sid 272
Beroende - sid 273
Psykopater - sid finns de? - sid 274
Anorexi - sid 275
Orsaker till anorexi - sid 276
Bulimi - sid 277
Självmord - sid 278
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 279
Fundera - sid 280
Autism - sid 281
Autism - sid 282
Aspergers syndrom - sid 283
Sammanfattning - sid 284
Sammanfattning - sid 285

Behandling av psykisk ohälsa

Behandling av psykisk ohälsa - sid 286
Historik - sid 287
Fundera - sid 288
Läkemedel eller samtal - sid 289
Medicinska behandlingar - sid 290
Psykologiska behandlingsformer - sid 291
Psykoanalys - sid 292
Psykodynamisk terapi - sid 293
Beteendeterapi - sid 294
Kognitiv terapi och KBT - sid 295
Internetterapi - sid 296
Dialektisk beteendeterapi - sid 297
Sammanfattning - sid 298

 

Lev i tiden - Psykologi 1
Lev i tiden - Psykologi 1
ISBN: 52322086 Pris: 350kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51