Medicin 1


Medicin 1

Medicin 1 är skriven för den programgemensamma kursen med samma namn i nya Vård- och omsorgsprogrammet.

Boken Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla den studerandes förmåga att observera och rapportera förändringar i patientens och brukarens hälsotillstånd samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Den medicinska terminologin ingår som en naturlig del i texten.

Ett kapitel beskriver brandsäkerhet, hur man upptäcker och åtgärdar brandrisker samt hur man agerar vid brand.

Fallbeskrivningar ger den studerande möjlighet att på ett nyanserat sätt få kunskaper om sambandet mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter.

Medicin 1 är rikt illustrerad med teckningar gjorda av Kari C Toverud, CMI, certifierad medicinsk tecknare, som bl.a.gjort illustrationerna till Sjukvårdsrådgivningens hemsida, www.1177.se

Ur innehållet:
- Vanliga läkemedel och deras användningsområden
- Läkemedelsbiverkningar
- Lagstiftning inom hälso- och sjukvård
- Smittspridning
- Mikrobiologi
- Fortplantning
- Hjärt-lungräddning
- Första hjälpen
- Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrof

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Författare: Urban Gillå, omvårdnadslärare.

Medicin 1
Medicin 1
ISBN: 52302224 Pris: 399kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51