Medicin 1

Medicinsk grundkurs ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner hela Medicinsk grundkurs som ljudbok i mp3-format.
Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

 

Medicinsk grundkurs - sid 1

Förord - sid 3

Förord - sid 4

Innehållsförteckning - sid 5

Innehållsförteckning - sid 6

Innehållsförteckning - sid 7

Innehållsförteckning - sid 8

Innehållsförteckning - sid 9

Kapitel 1 Människans ursprung. Läkekonstens historia

Människans ursprung. Läkekonstens historia - sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Kapitel 2 Hälsa och ohälsa

Hälsa och ohälsa - sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Kapitel 3 Cell, vävnader, organ och organsystem

Cell, vävnader, organ och organsystem - sid 41

Sid 42

Sid 43

Sid 44

Sid 45

Sid 46

Sid 47

Sid 48

Sid 49

Sid 50

Sid 51

Sid 52

Sid 53

Cancersjukdomar - sid 54

Sid 55

Sid 56

Sid 57

Sid 58

Sid 59

Sid 60

Sid 61

Sid 62

Sid 63

Sid 64

Sid 65

Sid 66

Sid 67

Sid 68

Sid 69

Sid 70

Sid 71

Sid 72

Sid 73

Sid 74

Sid 75

Sid 76

Sid 77

Kapitel 4 Vårt fantastiska nervsystem

Vårt fantastiska nervsystem - sid 78

Sid 79

Sid 80

Sid 81

Sid 82

Sid 83

Sid 84

Sid 85

Sid 86

Sid 87

Sid 88

Nervsystemets sjukdomar - sid 89

Sid 90

Sid 91

Sid 92

Sid 93

Sid 94

Sid 95

Sid 96

Sid 97

Sid 98

Sid 99

Sid 100

Sid 101

Sid 102

Sid 103

Sid 104

Sid 105

Sid 106

Sid 107

Sid 108

Kapitel 5 Våra sinnen

Våra sinnen - sid 109

Sid 110

Sid 111

Sid 112

Sid 113

Sid 114

Sid 115

Sid 116

Sid 117

Sid 118

Kapitel 6 Andningen

Andningen - sid 119

Sid 120

Sid 121

Sid 122

Sid 123

Sid 124

Sid 125

Sjukdomar i andningsorganen - sid 126

Sid 127

Sid 128

Sid 129

Sid 130

Sid 131

Sid 132

Sid 133

Sid 134

Sid 135

Sid 136

Sid 137

Sid 138

Sid 139

Kapitel 7 Cirkulationen

Cirkulationen - sid 140

Sid 141

Sid 142

Sid 143

Sid 144

Sid 145

Sid 146

Sid 147

Sid 148

Sid 149

Sid 150

Sid 151

Sid 152

Sid 153

Sid 154

Sid 155

Hjärt- och kärlsjukdomar - sid 156

Sid 157

Sid 158

Sid 159

Sid 160

Sid 161

Sid 162

Sid 163

Sid 164

Sid 165

Sid 166

Sid 167

Sid 168

Sid 169

Sid 170

Sid 171

Sid 172

Sid 173

Sid 174

Sid 175

Kapitel 8 Matspjälkningen

Matspjälkningen - sid 176

Sid 177

Sid 178

Sid 179

Sid 180

Sid 181

Sid 182

Sid 183

Sid 184

Sid 185

Sid 186

Sjukdomar i matspjälkningsorganen - sid 187

Sid 188

Sid 189

Sid 190

Sid 191

Sid 192

Sid 193

Sid 194

Sid 195

Sid 196

Sid 197

Sid 198

Sid 199

Sid 200

Sid 201

Sid 202

Sid 203

Sid 204

Kapitel 9 Urinorganen reglerar vår vätskebalans

Urinorganen reglerar vår vätskebalans - sid 205

Sid 206

Sid 207

Sid 208

Sid 209

Sid 210

Sid 211

Sid 212

Sid 213

Sid 214

Urinorganens sjukdomar - sid 215

Sid 216

Sid 217

Sid 218

Sid 219

Sid 220

Sid 221

Sid 222

Sid 223

Sid 224

Sid 225

Sid 226

Sid 227

Kapitel 10 Huden

Huden - sid 228

Sid 229

Sid 230

Sid 231

Sid 232

Sid 233

Hudsjukdomar och hudskador - sid 234

Sid 235

Sid 236

Sid 237

Sid 238

Sid 239

Sid 240

Kapitel 11 Allergier

Allergier - sid 241

Sid 242

Sid 243

Sid 244

Sid 245

Sid 246

Sid 247

Sid 248

Kapitel 12 Rörelseorganen

Rörelseorganen - sid 249

Sid 250

Sid 251

Sid 252

Sid 253

Sid 254

Sid 255

Sid 256

Sid 257

Sid 258

Sid 259

Sid 260

Sid 261

Sjukdomar och skador i rörelseorganen - sid 262

Sid 263

Sid 264

Sid 265

Sid 266

Sid 267

Sid 268

Sid 269

Sid 270

Sid 271

Sid 272

Sid 273

Sid 274

Sid 275

Sid 276

Sid 277

Sid 278

Sid 279

Sid 280

Sid 281

Sid 282

Sid 283

Sid 284

Kapitel 13 Våra hormoner

Våra hormoner - sid 285

Sid 286

Sid 287

Sid 288

Endokrina sjukdomar - sid 289

Sid 290

Sid 291

Sid 292

Sid 293

Sid 294

Sid 295

Sid 296

Sid 297

Sid 298

Sid 299

Sid 300

Kapitel 14 Människans livscykel

Människans livscykel - sid 301

Sid 302

Sid 303

Sid 304

Sid 305

Sid 306

Sid 307

Sid 308

Sid 309

Sid 310

Sid 311

Sid 312

Sid 313

Sid 314

Sid 315

Sid 316

Sid 317

Sid 318

Kapitel 15 Psykiska störningar och sjukdomar

Psykiska störningar och sjukdomar - sid 319

Sid 320

Sid 321

Sid 322

Sid 323

Sid 324

Sid 325

Sid 326

Sid 327

Sid 328

Sid 329

Sid 330

Sid 331

Sid 332

Sid 333

Kapitel 16 Mikroorganismer. Kroppens försvar. Infektionssjukdomar

Mikroorganismer. Kroppens försvar. Infektionssjukdomar - sid 334

Sid 335

Sid 336

Sid 337

Sid 338

Sid 339

Sid 340

Sid 341

Sid 342

Sid 343

Sid 344

Sid 345

Infektionssjukdomar - sid 346

Sid 347

Sid 348

Sid 349

Sid 350

Sid 351

Sid 352

Sid 353

Sid 354

Sid 355

Sid 356

Sid 357

Sid 358

Sid 359

Sid 360

Sid 361

Sid 362

Kapitel 17 Att förebygga smitta och smittspridning

Att förebygga smitta och smittspridning - sid 363

Sid 364

Sid 365

Sid 366

Sid 367

Sid 368

Sid 369

Sid 370

Sid 371

Sid 372

Sid 373

Sid 374

Sid 375

Kapitel 18 Läkemedel

Läkemedel - sid 376

Sid 377

Sid 378

Sid 379

Sid 380

Sid 381

Sid 382

Sid 383

Sid 384

Sid 385

Sid 386

Sid 387

Sid 388

Sid 389

Sid 390

Sid 391

Sid 392

Sid 393

Sid 394

Sid 395

Sid 396

Sid 397

Sid 398

Sid 399

Sid 400

Kapitel 19 Första hjälpen. Insatser vid stora olyckor, katastrofer och krig

Första hjälpen. Insatser vid stora olyckor, katastrofer och krig - sid 401

Sid 402

Sid 403

Sid 404

Sid 405

Sid 406

Sid 407

Sid 408

Sid 409

Sid 410

Sid 411

Sid 412

Sid 413

Sid 414

Sid 415

Sid 416

Sid 417

Sid 418

Sid 419

Sid 420

Medicin 1
Medicin 1
ISBN: 52302224 Pris: 399kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51