Medicin 1.


Medicin 1

Här beskrivs människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersökningar, behandlingar och prognos tas upp. Fallbeskrivningar levandegör sjukdomsbeskrivningarna. Medicinsk terminologi ingår genomgående och förklaras på svenska i sitt sammanhang.

I boken finns även kapitel om Mikrobiologi, Undersökningsmetoder och Läkemedel. Nyskrivna kapitel är Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador, Samhällets insatser vid krig och katastrofer samt Brandsäkerhet.

Boken är översatt från danska av Elisabeth Dominique Lindström. Kjell Hjelm, omvårdnadslärare, har granskat och bearbetat texten samt utarbetat studieuppgifter. Han har även skrivit de kapitel som tillkommit i den svenska utgåvan.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, gymnasiekurser som behandlar människokroppens byggnad och funktion samt Yrkeshögskolan, t.ex. utbildning av medicinska sekreterare.

Författare: Kjell Hjelm, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen, Lissi Hansen.

Medicin 1.
Medicin 1
ISBN: 52302248 Pris: 466kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51