Specialpedagogik 1 Andra upplagan

Specialpedagogik 1 ljudbok (mp3-format) Första upplagan

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Vård- och omsorgsarbete 1 som ljudbok i mp3-format.

Förord - sid 3

Inledning

Inledning - sid 9
Inledning - sid 10
FN:s standardregler - sid 11
Syftet med standardreglerna - sid 12
Innehållet i standardreglerna - sid 13
Huvudområden för delaktighet på lika villkor - sid 14
Genomförande - sid 15
Salamancadeklarationen - sid 16
Sammanfattning - sid 17

Kapitel 1 Historik

Historik - sid 18
Inledning - sid 19
Den historiska utvecklingen - sid 20
Rasbiologi - sid 21
Institutionerna - sid 22
Specialpedagogikens utveckling - sid 23
Specialpedagogikens utveckling - sid 24
Anhörigas situation genom tiderna - sid 25
Intresseorganisationer - sid 26
Sammanfattning - sid 27
Diskussionsuppgifter - sid 28

 

Kapitel 2 Pedagogik

Inledning - sid 29
Vad är kunskap? - sid 30
Kunskapsnivåer - sid 31
Kunskapstyper - sid 32
Pedagogiska teorier - sid 33
Behaviorismen - sid 34
Kognitivismen - sid 35
Ackommodation - sid 36
Piagets tankar om utveckling av kognitiv förmåga - sid 37
Formellt operationellt stadium, 12-16 år och uppåt - sid 38
Sociokulturell teori - sid 39
Specialpedagogiska teorier - sid 40
Specialpedagogiska teorier - sid 41
Perspektiv inom nutida specialpedagogisk forskning - sid 42
Sammanfattning - sid 43
Sammanfattning - sid 44
Diskussionsuppgifter - sid 45
Hjärnans funktion - sid 46
Minne - sid 47
Inlärningsteorier - sid 48
Motivation och behov - sid 49
Maslows behovstrappa - sid 50
Inlärningstyper - sid 51
Inlärningsfaser - sid 52
Pedagogiskt ledarskap - sid 53
Instruktören - sid 54
Sammanfattning - sid 55
Diskussionsuppgifter - sid 56

Kapitel 3 Funktionsnedsättningar

Inledning - sid 57
Diagnos - sid 58
Diagnosmanualer - sid 59
Utvecklingsstörning - sid 60
Vad innebär utvecklingsstörning - sid 61
Downs syndrom - sid 62
Sammanfattning - sid 63
Diskussionsuppgifter - sid 64
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 65
Intressen och rutiner - sid 66
Autism - sid 67
Perceptionsstörningar - sid 68
Theory of mind/mentalisering - sid 69
Aspergers syndrom - sid 70
Symtom - sid 71
Adhd - sid 72
Tourettes syndrom - sid 73
Dyslexi - sid 74
Dyskalkyli - sid 75
Sammanfattning - sid 76
Diskussionsuppgifter - sid 77
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 78
Hygientvång - sid 79
Psykoser - sid 80
Symtom - sid 81
Tankestörningar - sid 82
Hallucinationer - sid 83
Hörselhallucinationer - sid 84
Depressioner - sid 85
Orsaker - sid 86
Konsekvenser - sid 87
Sammanfattning - sid 88
Diskussionsuppgifter - sid 89
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 90
Symtom - sid 91
Cerebral Pares - sid 92
Symtom - sid 93
Ryggmärgsbråck - sid 94
Reumatiska sjukdomar - sid 95
Symtom vid artros - sid 96
Vad innebär multipel skleros? - sid 97
Synnedsättningar och blindhet - sid 98
Hörselnedsättningar och dövhet - sid 99
Orsaker - sid 100
Sammanfattning  - sid 101
Diskussionsuppgifter - sid 102

Kapitel 4 Kommunikation

Inledning - sid 104
Kommunikationsprocessen - sid 105
Tvåvägskommunikation - sid 106
Språkets betydelse för kommunikationen - sid 107
Talade ord - sid 108
Kroppsspråk - sid 109
Texter - sid 110
Tecken - sid 111
Moderna kommunikationsmodeller - sid 112
Samtalsmetodik - sid 113
Johari fönster med förklaringar - sid 114
Att fundera över - sid 115
Det professionella samtalet - sid 116
Syfte - sid 117
Öppna frågor - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Diskussionsuppgifter - sid 120
Diskussionsuppgifter - sid 121

Kapitel 5 Professionellt förhållningssätt - normer, värderingar och attityder

 Inledning - sid 122
Människosyn - sid 123
Vår egen syn på yrkesrollen - sid 124
Professionellt förhållningssätt - sid 125
Verbalisering - sid 126
Pedagogiskt förklarande - sid 127
Träning i att ta ställning - sid 128
Mötet - sid 129
Aggressivitet, hot och våld - sid 130
Aggressivitet, hot och våld - sid 131
Vad kan utvecklas - sid 132
Sammanfattning - sid 133
Diskussionsuppgifter - sid 134
Diskussionsuppgifter - sid 135
Diskussionsuppgifter - sid 136
Diskussionsuppgifter - sid 137

Kapitel 6 Metoder, stöd och hjälpmedel

Inledning - sid 138
Värderingar - sid 139
Habilitering och rehabilitering - sid 140
Att få tillgång till hjälpmedel - sid 141
Utprovning av hjälpmedel - sid 142
Hjälpmedel och metoder - sid 143
Hjälpmedel i det dagliga livet och i hemmet - sid 144
AKK - sid 145
Text- eller bildtelefon - sid 146
Talböcker - sid 147
Bliss - sid 148
Sociala berättelser - sid 149
Teacch-metoden - sid 150
IT-hjälpmedel - sid 151
Taktila hjälpmedel - sid 152
Sinnesstimulering - sid 153
Metoder vid problemskapande beteenden - sid 154
Sammanfattning - sid 155
Diskussionsuppgifter - sid 156
Diskussionsuppgifter - sid 157

Kapitel 7 Specialpedagogiska aktiviteter

Inledning - sid 158
Biståndsbedömning - sid 159
Målet för genomförande av specialpedagogiska aktiviteter - sid 160
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 161
Planering - sid 162
Utvärdering - sid 163
Sammanfattning - sid 164
Övningsexempel - sid 165
Övningsexempel - sid 166
Exempel på mer omfattande planering och genomförande - sid 167
Mohamed - sid 168
Aktuellt - sid 169
Jeanette - sid 170
Aktuellt - sid 171
Albert - sid 172
Consuela - sid 173
Frida - sid 174
Aktuellt - sid 175

Kapitel 8 Lagar och dokumentation, biståndsbedömning

Inledning - sid 176
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 177
Socialtjänstlagen - sid 178
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 179
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 180
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 181
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 182
Sammanfattning - sid 183

Ämne - specialpedagogik

Ämnets syfte - sid 184
Specialpedagogik 1, 100 poäng - sid 185

Specialpedagogik 1 Andra upplagan
Specialpedagogik 1 Andra upplagan
ISBN: 52331972 Pris: 345kr
+ -
Köp
Specialpedagogik 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52339480 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51