Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan

Vård- och omsorgsarbete 1 Upplaga 2 ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Vård- och omsorgsarbete 1 som ljudbok i mp3-format.

Arbeta i vård och omsorg - sid 6
Centralt innehåll - sid 7

Kapitel 1 Vård och omsorg

Vård, omsorg och socialt arbete - sid 8
Vård, omsorg och socialt arbete - sid 9
Att arbeta inom vård och omsorg - sid 10
Att arbeta inom vård och omsorg - sid 11
Arbetsuppgifter inom vård och omsorg - sid 12
Att arbeta i annans hem - sid 13
Sekretess och tystnadsplikt - sid 14
Lagar som behandlar sekretess och tystnadsplikt - sid 15
Vård och omsorgsyrken - sid 16
Yrkesgrupper inom vård- och omsorgsarbete - sid 17
Yrkesgrupper inom vård- och omsorgsarbete - sid 18
Sammanfattning - sid 19
Övningsuppgifter - sid 20
Öva - sid 21

Kapitel 2 Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv

Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv - sid 22
Centralt innehåll- sid 23
Antiken - sid 24
Medeltiden fram till 1700-talet - sid 25
Helgeandshus - sid 26
Fattigvård - sid 27
Fattigvård - sid 28
1800-talet - sid 29
Florence Nightingale - sid 30
1900-talet - sid 31
Lagar och reformer under 1900-talet - sid 32
Lagar och reformer under 1900-talet - sid 33
Privatiseringar - sid 34
Privatiseringar - sid 35
2000-talet - sid 36
Sammanfattning - sid 37
Övningsuppgifter - sid 38
Reflektera och diskutera - sid 39

Kapitel 3 Kommunikation

Kommunikation - sid 40
Centralt innehåll - sid 41
Kommunikation - sid 42
Sätt att kommunicera - sid 43
Språkets betydelse - sid 44
Teckenspråk - sid 45
Information eller samtal - sid 46
Information eller samtal - sid 47
Det goda samtalet - genomförande - sid 48
Svårigheter vid kommunikation - sid 49
Svårigheter vid kommunikation - sid 50
Förkortningar - sid 51
Språk och dialekter - sid 52
Mänskliga zoner - sid 53
Sammanfattning - sid 54
Övningsuppgifter - sid 55
Reflektera och diskutera - sid 56
Berättelser - sid 57

Kapitel 4 Bemötande

Bemötande - sid 58
Centralt innehåll - sid 59
Möten - sid 60
Första mötet - sid 61
Första mötet - sid 62
Etiskt förhållningssätt - sid 63
Personlighet - sid 64
Empatiskt förhållningssätt - sid 65
Sympati - sid 66
Människosyn - sid 67
Självbestämmande och integritet - sid 68
Värdighet och respekt - sid 69
Attityder och fördomar - sid 70
Samarbete - sid 71
Sammanfattning - sid 72
Övningsuppgifter - sid 73
Reflektera och diskutera - sid 74
Öva - sid 75

Kapitel 5 Gerontologi

Gerontologi - sid 76
Centralt innehåll - sid 77
Gerontologi - sid 78
Gerontologi - sid 79
Fysiskt åldrande - sid 80
Fysiskt åldrande - sid 81
Fysiskt åldrande - sid 82
Fysiskt åldrande - sid 83
Fysiskt åldrande - sid 84
Psykiskt åldrande - sid 85
Psykiskt åldrande - sid 86
Psykiskt åldrande - sid 87
Gerotranscendens - sid 88
Gerotranscendens - sid 89
Socialt åldrande - sid 90
Äldre med utländsk bakgrund - sid 91
Äldre med utländsk bakgrund - sid 92
Äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner - sid 93
Demenssjukdom - sid 94
Alzheimers sjukdom - sid 95
Bemötande av demenssjuka - sid 96
Sammanfattning - sid 97
Övningsuppgifter - sid 98
Ta reda på - sid 99

 

Kapitel 6 Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter

Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter - sid 100
Centralt innehåll - sid 101
Hjälpmedel - sid 102
Hjälpmedel - sid 103
Utprovning och anpassning av hjälpmedel - sid 104
Olika former av hjälpmedel - sid 105
Hjälpmedel för rörelse - sid 106
Ortopediska hjälpmedel och proteser - sid 107
Synhjälpmedel - sid 108
Hörselhjälpmedel - sid 109
Elektroniska hjälpmedel - sid 110
Elektroniska hjälpmedel - sid 111
Larm  - sid 112

IT-stöd inom vård- och omsorgsarbete - sid 113
Elektroniska planeringsverktyg - sid 114
Elektroniska planeringsverktyg - sid 115
Nationell e-hälsa - sid 116
Nationell e-hälsa - sid 117
Sjukvårdsrådgivning - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Övningsuppgifter - sid 120
Reflektera och diskutera - sid 121

Kapitel 7 Arbetsställningar och förflyttningsteknik

Arbetsställningar och förflyttningsteknik - sid 122
Centralt innehåll - sid 123
Ergonomi - sid 124
Ergonomi - sid 125
Arbetsmiljölagen - sid 126
Arbetsmiljölagen - sid 127
Förflyttningsteknik - sid 128
Förflyttningsteknik - sid 129
Förflyttning högre upp i sängen - sid 130
Förflyttning högre upp i sängen - sid 131
Förflyttning högre upp i sängen - sid 132
Hjälp att sitta på sängkanten, två personal - sid 133
Förflyttning från säng till stol när personen kan stödja på båda benen, en personal - sid 134
Personlyft två personal - sid 135
Personlyft två personal - sid 136
Byte av lakan med person i säng - sid 137
Byte av lakan med person i säng - sid 138
Byte av skjorta när personen är sängliggande - sid 139
Byte av skjorta när personen är sängliggande - sid 140
Sammanfattning - sid 141
Övningsuppgifter - sid 142
Berättelse - sid 143

Kapitel 8 Hygien

Hygien - sid 144
Centralt innehåll - sid 145
Vårdhygien - sid 146
Vårdhygien (bildsida) - sid 147
Mikroorganismer - sid 148
Vanliga bakterier vid vårdrelaterade infektioner - sid 149
Resistensutveckling - sid 150
Resistenta bakterier - sid 151
Resistenta bakterier - sid 152
Smitta och smittspridning - sid 153
Smittspridning - sid 154
Smittspridning - sid 155
Basala hygienrutiner - sid 156
Basala hygienrutiner - sid 157
Handdesinfektion - sid 158
Klädsel och smycken - sid 159
Handskar - sid 160
Skyddsrock - sid 161
Desinfektion och sterilisering - sid 162
Spoldesinfektion - sid 163
Spoldesinfektion - sid 164
Sterilisering (forts.) - sid 165
Livsmedelshygien - sid 166
Livsmedelshygien - sid 167
Livsmedelshygien - sid 168
Sammanfattning - sid 169
Övningsuppgifter - sid 170
Reflektera och diskutera - sid 171

Kapitel 9 Personlig vård

Personlig vård - sid 172
Centralt innehåll - sid 173

Personlig vård - sid 174
Personlig vård - sid 175
Personlig hygien - sid 176
Personlig hygien - sid 177
Intimhygien - sid 178
Intimhygien - sid 179
Intimhygien - sid 180
Vikten av aktivering - sid 181
Vikten av aktivering - sid 182
Vikten av aktivering - sid 183
Fallolyckor - sid 184
Fallolyckor - sid 185
Förebyggande av fallolyckor - sid 186
Elimination - sid 187
Elimination - sid 188
Inkontinens - sid 189
Avföringsvanor - sid 190
Hjälpmedel vid elimination - sid 191
Kateter - sid 192
Mun- och tandhälsa - sid 193
Mun- och tandhälsa - sid 194
Tandprotes - sid 195
Tandprotes - sid 196
Läkemedel - sid 197
Sammanfattning - sid 198
Övningsuppgifter - sid 199
Reflektera och diskutera - sid 200

Kapitel 10 Mat, dryck och vila

Mat, dryck och vila - sid 202
Centralt innehåll - sid 203
Kostens sammansättning - sid 204
Kostens sammansättning - sid 205
Kostens sammansättning - sid 206
Specialkost - sid 207
Specialkost - sid 208
Specialkost - sid 209
Vårt behov av vätska - sid 210
Uttorkning - sid 211
Måltiden - sid 212
Måltiden - sid 213
Mat, kultur och religion - sid 214
Mat, kultur och religion - sid 215
Nedsatt aptit - sid 216
Nedsatt aptit - sid 217
Hjälp med att äta och dricka - sid 218
Kan du nu? - sid 219
Vila och sömn - sid 220
Vila och sömn - sid 221
Underlätta god sömn - sid 222
Sammanfattning - sid 223
Övningsuppgifter - sid 224
Reflektera och diskutera - sid 225

 

Kapitel 11 Sociala och socialpedagogiska uppgifter

Sociala och socialpedagogiska uppgifter - sid 226
Centralt innehåll - sid 227
Olika serviceuppgifter i hushållet - sid 228
Apoteksärenden - sid 229
Städa och tvätta - sid 230
Städrutiner - sid 231
Städrutiner - sid 232
Städrutiner - sid 233
Rengöring av hjälpmedel - sid 234
Rengöring av hjälpmedel - sid 235
Aktiviteter inom vård och omsorg - sid 236
Aktiviteter inom vård och omsorg - sid 237
Estetik - sid 238
Estetik - sid 239
Estetik - sid 240
Sammanfattning - sid 241
Övningsuppgifter - sid 242
Ta reda på - sid 243

Kapitel 12 Medicintekniska uppgifter

Medicintekniska uppgifter - sid 244
Centralt innehåll - sid 245
Kontroll av längd och vikt - sid 246
Kontroll av längd och vikt - sid 247
Kontroll av cirkulation - sid 248
Tillvägagångssätt - sid 249
Tillvägagångssätt - sid 250
Högt och lågt blodtryck - sid 251
Högt och lågt blodtryck - sid 252
Auskultatorisk mätning - sid 253
Digitala blodtrycksmätare - sid 254
Digitala blodtrycksmätare - sid 255
Temperaturkontroll - sid 256
Temperaturkontroll - sid 257
Temperaturmätning i munnen, oralt - sid 258
Vård och omsorg vid feber - sid 259
Sår - sid 260
Sår - sid 261
Orsaker till trycksår - sid 262
Trycksårets olika stadier - sid 263
Trycksårets olika stadier - sid 264
Såromläggning - sid 265
Såromläggning - sid 266
Olika typer av förband - sid 267
Urinprov - sid 268
Urinprov - sid 269
Avföringsprov - sid 270
Avföringsprov - sid 271
Sammanfattning - sid 272
Övningsuppgifter - sid 273
Reflektera och diskutera - sid 274

 

Ämne - Vård och omsorg
Ämne - vård och omsorg - sid  276
Ämne - vård  och omsorg (forts.) - sid 277
Centralt innehåll - sid 278
Kunskapskrav - sid 279
Kunskapskrav - sid 280

Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan
Vård- och omsorgsarbete 1
ISBN: 52330807 Pris: 355kr
+ -
Köp
Vård- och omsorgsarbete 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52340004 Pris: Utkommer: 2018-01-15
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51