Vård- och omsorgsarbete 2

Vård- och omsorgsarbete 2 ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Vård och omsorg

Vård och omsorg - sid 9
Vård och omsorg - sid 10
Omvårdnads- och omsorgsprocessen - sid 11

Omvårdnadsdokumentation ur ett personfokuserat perspektiv - sid 12
Salutogent förhållningssätt - sid 13
Chefens roll - sid 14
Självvärdering - sid 15

Kapitel 2 Arbetsmiljö inom vård och omsorg

Arbetsmiljö inom vård och omsorg - sid 16
Tillbud och arbetsskada - sid 17
Organisation - sid 18
Den fysiska arbetsmiljön - sid 19
Den fysiska arbetsmiljön - sid 20
Smitta och smittspridning - sid 21
Den psykosociala arbetsmiljön - sid 22
Stress - sid 23
Mobbning och kränkande särbehandling - sid 24
Sexuella trakasserier - sid 25

Kapitel 3 Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering - sid 26
Rehabilitering - sid 27
Rehabilitering - sid 28
Vardagsrehabilitering - sid 29
Vardagsrehabilitering för äldre - sid 30
Metoder för rehabilitering - sid 31
Metoder för rehabilitering - sid 32
Habilitering - sid 33
Personkretsar - sid 34
Personkretsar - sid 35
Pedagogiskt förhållningssätt - sid 36
Samverkan kring rehabilitering och habilitering - sid 37
Samverkan kring rehabilitering och habilitering - sid 38
Studieuppgifter - sid 39

Kapitel 4 Lagar inom vård och omsorg

Lagar inom vård och omsorg - sid 40
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - sid 41
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - sid 42
Smittskyddslagen (2004:168) - sid 43
Smittskyddslagen (2004:168) - sid 44
Smittskyddslagen (2004:168) - sid 45
Patientsäkerhetslagen (2010:659) - sid 46
Patientsäkerhetslagen (2010:659) - sid 47
Allmänna skyldigheter - sid 48
Delegering av medicinska uppgifter - sid 49
Delegering av läkemedelshantering - sid 50
Vårdskador - sid 51
Vårdrelaterade infektioner - sid 52
Anmälan enligt Lex Maria - sid 53
Patientdatalagen (SFS 2008:355) - sid 54
Dokumentation - sid 55
Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) - sid 56
Socialtjänstens mål - sid 57
Socialnämndens uppgifter - sid 58
Individuellt inriktade insatser - sid 59
Särskilda bestämmelser för olika grupper - sid 60
Handläggning av ärenden - sid 61
Lex Sarah - sid 62
Lex Sarah - sid 63
Studieuppgifter - sid 64

Kapitel 5 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg - sid 65
Barns och ungdomars uppväxtvillkor - sid 66
Ensamkommande barn och ungdomar - sid 68
Insatser för familjen - sid 69
Familjerätt - sid 70
Utredningar - sid 71
Avtal vid skilsmässa eller separation - sid 72
Barn med behov av särskilt stöd - sid 73
Socialtjänstens utredningsskyldighet - sid 74
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) - sid 75
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) - sid 76
Andra hjälpinsatser - sid 77
Insatser för den enskilde - sid 78
Hot och våld - sid 79
Beroendeproblematik - sid 80
Behandlingshem - sid 81
Stöd- och krisjourer - sid 82
Studieuppgifter - sid 83

Kapitel 6 Anhörigomsorg

 Anhörigomsorg - sid 84
Anhörigomsorg - sid 85
Anhörigomsorg - sid 86
Vem är anhörigvårdaren? - sid 87
Stöd till anhöriga - sid 88
Anhöriganställning - sid 89
Avlösning i hemmet - sid 90
Hemtjänst - sid 91
Studieuppgifter - sid 92

Kapitel 7 Verksamhetsfält

Verksamhetsfält - sid 93
Kommunal verksamhet - sid 94
Äldreomsorg - sid 95
Äldreomsorg - sid 96
Äldre utlandsfödda - sid 97
Vård och omsorg - sid 98
Kommunal hälso- och sjukvård - sid 99
Rehabilitering - sid 100
Frivilliga organisationer - sid 101
Frivilliga organisationer - sid 102
Dagens socialtjänst - sid 103
Landsting och regioner - sid 104
Akutsjukvård - sid 105
Nationell nivå - sid 106
Myndigheten för vårdanalys - sid 107
Studieuppgifter - sid 108

Kapitel 8 Dokumentation

Dokumentation - sid 109
Omvårdnadsdokumentation - sid 110
Omvårdnadsdokumentation - sid 111
Omvårdnadsstatus - sid 112
Omvårdnadsstatus - sid 113
Omvårdnadsdiagnos - sid 114
Omvårdnadsåtgärder - sid 115
Omvårdnadsåtgärder - sid 116
Omvårdnadsresultat - sid 117
Social dokumentation - sid 118
Utredning - sid 119
Utredning - sid 120
Beslut om bistånd - sid 121
Livsstil och intressen - sid 122
Beslut - sid 123
Genomförandeplan - sid 124
Levnadsberättelse - sid 125
Social journal - sid 126
Social journal - sid 127
Resursinventering - sid 128
Resursinventering - sid 129
Resursinventering - sid 130
Annas levnadsberättelse - sid 131
Veckoschema - sid 132
Social journal för Anna Andersson - sid 133
Social journal för Anna Andersson - sid 134
Studieuppgifter - sid 135

Kapitel 9 Vård och omsorg vid sjukdomar i andningsorganen

Övre luftvägsinfektion - sid 138
Lunginflammation - sid 139
Astma - sid 140
Astma - sid 141
Astma - sid 142
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - sid 143
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - sid 144
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - sid 145
Tuberkulos - sid 146
Oxygenbehandling - sid 147
Oxygenbehandling i hemmet - sid 148
Oxygenkoncentrator - sid 149
Oxygenkoncentrator - sid 150
Sugning av övre luftvägar - sid 151
Sugning av övre luftvägar - sid 152
Studieuppgifter - sid 153

Kapitel 10 Vård och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen

Vård och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen - sid 154
Högt blodtryck - sid 155
Kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtsvikt - sid 156
Vänsterkammarsvikt - sid 157
Högerkammarsvikt - sid 158
Venösa bensår - sid 159
Venösa bensår - sid 160
Arteriella bensår - sid 161
Stroke - sid 162
Komplikationer vid stroke - sid 163
Komplikationer vid stroke - sid 164
Rehabilitering - sid 165
Studieuppgifter - sid 166

Kapitel 11 Vård och omsorg vid sjukdomar i matspjälkningsorganen

Känslig tarm - sid 167
Crohns sjukdom och ulcerös kolit - sid 168
Crohns sjukdom och ulcerös kolit - sid 169
Hemorrojder - sid 170
Sondmatning - sid 171
Sondmatning med spruta - sid 172
Sondmatning med aggregat - sid 173
Perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG - sid 174
Stomi - sid 175
Stomi - sid 176
Stomi - sid 177
Byte av hudskyddsplatta - sid 178
Byta påse från hudskyddsplatta - sid 179
Kosten - sid 180
Studieuppgifter - sid 181

Kapitel 12 Vård och omsorg vid neurologiska sjukdomar

Vård och omsorg vid neurologiska sjukdomar - sid 182
Multipel skleros - sid 183
Amyotrofisk lateralskleros - sid 184
Amyotrofisk lateralskleros - sid 185
Parkinsons sjukdom - sid 186
Parkinsons sjukdom - sid 187
Parkinsons sjukdom - sid 188
Parkinsons sjukdom - sid 189
Epilepsi - sid 190
Demens - sid 191
Demens - sid 192
Demens - sid 193
Miljö - sid 194
Kost - sid 195
Studieuppgifter - sid 196

Kapitel 13 Vård och omsorg vid sjukdomar i urinorganen

Urinvägsinfektion - sid 197
Att förebygga urinvägsinfektion - sid 198
Njursvikt - sid 199
Njursvikt - sid 200
Prostataförstoring - sid 201
Kateterisering - sid 202
Kateterisering - sid 203
Kateterisering Kvinna - sid 204
Kateterisering Man - sid 205
Blåsträning - sid 206
Blåssköljning - sid 207
Tappning Ren metod - sid 208
Studieuppgifter - sid 209

Kapitel 14 Vård och omsorg vid sjukdomar i rörelseorganen

Benskörhet - sid 210
Fallskador - sid 211
Frakturer - sid 212
Artros - sid 213
Reumatoid artrit - sid 214
Reumatoid artrit - sid 215
Psoriasis - sid 216
Psoriasis - sid 217
Studieuppgifter - sid 218
Studieuppgifter - sid 219

Kapitel 15 Vård och omsorg vid diabetes

Vård och omsorg vid diabetes - sid 220
Vad är diabetes? - sid 221
Vad händer i kroppen? - sid 222
Behandling vid typ1-diabetes - sid 223
Injektionsteknik med insulinpenna - sid 224
Injektionsteknik med insulinpenna - sid 225
Behandling vid typ2-diabetes - sid 226
Komplikationer vid diabetes - sid 227
Fotvård - sid 228
Fotsvamp - sid 229
Studieuppgifter - sid 230

Kapitel 16 Vård och omsorg vid cancersjukdomar

Bröstcancer - sid 231
Bröstcancer - sid 232
Lungcancer - sid 233
Prostatacancer - sid 234
Tjock- och ändtarmscancer - sid 235
Hudcancer - sid 236
Hudcancer - sid 237
Behandling med cytostatika och strålning - sid 238
Studieuppgifter - sid 239

Kapitel 17 Vård och omsorg vid livets slut

Vård och omsorg vid livets slut - sid 240
Döden förr och nu - sid 241
Reaktioner hos den döende - sid 242
Visioner på dödsbädden - sid 243
De anhörigas situation - sid 244
Ta hand om den avlidne - sid 245
Ta hand om den döde i hemmet eller i särskilt boende - sid 246
Att leva tills döden kommer - sid 247
Aktiv dödshjälp - sid 248
Hjärndöd - sid 249
Begravning - sid 250
Studieuppgifter - sid 251

Kapitel 18 Provtagningar

Provtagningar - sid 252
Föreskrifter - sid 253
Kapillärprovtagning - sid 254
Blodsockertest - sid 255
Venprovtagning - sid 256
Artärprovtagning - sid 257
Sputumprov - sid 258
Studieuppgifter - sid 259
Vård och omsorg - sid 260
Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 - sid 261

 

Vård- och omsorgsarbete 2
Vård- och omsorgsarbete 2
ISBN: 52315187 Pris: 358kr
+ -
Köp
Vård- och omsorgsarbete 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352151 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51