Vård och omsorg 1-3

Vård och omsorg 1-3 ger eleven både grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Kunskaperna syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra både serviceuppgifter och andra enklare arbetsuppgifter med fokus på äldre.
Boken innehåller många berättelser, är rikt illustrerad med pedagogiska teckningar och bilder samt skriven på lättbegriplig svenska. Varje kapitel innehåller "Samtala om", diskussions- och reflektionsuppgifter som ger eleven möjlighet att stanna upp och reflektera.

Innehåll
Vård och omsorg, Kommunikation, Ett gott bemötande, Sociala aktiviter, Serviceuppgifter, Hygien, Personliga omsorgsuppgifter, Säker förflyttning och bra arbetsställning, Hjälpmedel, Läran om åldrandet - gerontologi, Demenssjukdomar, God demensomsorg och Äldres hälsa och ohälsa.

Till boken kommer att finnas en studiehandledning som innehåller både studieuppgifter och förslag på lektionsunderlag. Texten till boken kommer att finnas inläst och mp-3 filerna hämtas på www.sanomautbildning.se . Boken kommer även att finnas som online-bok.
Vård och omsorg 1-3 är skriven för gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg, för yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna och för elever som behöver ett lättläst läromedel inom vård och omsorg.
Kan med fördel användas för gymnasieskolans Introduktionsprogram/yrkesintroduktion vård och omsorg.

Författare Eina Linder, verksamhetschef inom yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna
Åse Lundén-Welden, yrkeslärare inom särskild utbildning för vuxna
Anja Aronsson, leg. sjuksköterska, vård- och omsorgslärare

Vård och omsorg 1-3
Vård och omsorg 1-3
ISBN: 52329207 Pris: 482kr
+ -
Köp
Vård och omsorg 1-3 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352137 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51