Att läsa och förstå bokslut

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 11, 2014.

Sandin, Kjell Att läsa & förstå bokslut

Lektör Jan-Olof Svensson

Som läsare får man goda bakgrundskunskaper som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Författaren redogör på ett föredömligt konkret och lättfattligt sätt för när årsbokslut och årsredovisning måste upprättas, vad de ska innehålla samt hur man läser och analyserar dessa dokument. I inledningen presenteras lagstiftning och regler inom ekonomiområdet. Därefter görs en genomgång av de olika delarna i en årsredovisning såsom förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Även koncernredovisning, revision och utvecklingen på redovisningsområdet behandlas. 

Denna pedagogiska och aktuella bok avslutas med utförligt sakregister. Tidigare upplagor bör bytas ut mot denna fjärde mycket omarbetade och aktualiserade upplaga där upplägg och inriktning är förändrade.

Att läsa och förstå bokslut
Att läsa och förstå bokslut
ISBN: 52321720 Pris: 322kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer