CSR och hållbart företagande

Författarpresentation

Tommy Borglund har doktorerat i företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm och är adjungerad lektor med inriktning mot hållbarhet vid Örebro universitet. Han startade en av de första konsultgrupperna i Sverige inom CSR på konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson och har under åren varit rådgivare till många stora svenska bolag. Tommy har tidigare en bakgrund som ekonomijournalist, bland annat som chef för Ekonomiekot Sveriges Radio och redaktionschef på Finanstidningen. Tommy är vice ordförande i nätverket Social Venture Network och medlem av Vårdföretagarnas etikråd.

Professor Hans De Geer är historiker och företagsetiker. Han har varit verksam vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm School of Economics in Riga. Han är Senior Advisor vid konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson med inriktning på CSR-frågor, företagsetik och korruptionsbekämpning. Han är också Senior Advisor vid Centrum för Näringslivshistoria. Hans senast utgivna bok heter Vin & Sprit: Från politik till marknad (Förlaget Näringslivshistoria, 2017).

Magnus Frostenson är docent och lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han disputerade 2006 på Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling om etik och kultur i internationaliserade svenska företag. Magnus har sedan dess publicerat böcker, forskningsartiklar, rapporter och bokkapitel, främst inom det företagsetiska området. Han har ett särskilt intresse för hållbarhetsredovisning och frågor om styrning av etik i organisationer.

Lin Lerpold är Associate Professor på Handelskolan i Stockholm och chef för Mistra Center of Sustainable Markets (Misum). Hon har varit programchef för SSE MBA, samt Visiting Fellow vid London School of Economics, Centre for the Study of Human Rights och vid INSEAD, Department of Strategy. Lins forskning är fokuserad på fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i globala leverantörskedjor. Hon undervisar inom CSR och hållbarhet på kandidat-, magister- och vidareutbildningsnivå och engagerar sig i offentlig debatt om företagande och hållbarhet. År 2016 var Lin utnämnd som nummer 11 på Aktuell Hållbarhets årliga Hållbarhetsmäktigalista och 2017 utsågs hon av Veckans Affärer som nummer 5 av näringslivets mäktigaste kvinnor inom kategorin Samhällsförändrarna.

Sara Nordbrand har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2003. Mellan 2003 och 2009 studerade hon olika branschers CSR- och hållbarhetsarbete som utredare på organisationen Swedwatch. År 2010 deltog hon i ett forskningsprojekt om mänskliga rättigheter i globala leverantörskedjor inom Sustainability Research Group (SuRE) på Handelshögskolan i Stockholm. År 2011 till 2015 arbetade hon med hållbara investeringar på Svenska kyrkans finansenhet. Sedan 2015 är hon hållbarhetschef på Svenska kyrkan och ansvarar även för organisationens dialoger med näringslivet.

Emma Sjöström är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon doktorerade 2009 på området ansvarsfulla och hållbara investeringar. Emma är särskilt intresserad av att förstå vilken inverkan investerare kan ha på bolag, direkt eller indirekt, genom sitt engagemang för hållbarhet. Hon har också varit gästforskare vid University of Hong Kong. Hon driver samtidigt kunskapsbyrån Nuwa, som erbjuder expertis kring hållbara investeringar till bland andra kapitalägare och kapitalförvaltare. År 2014 utkom hon med läroboken Hållbara investeringar (Sanoma Förlag).

Susanne Sweet är docent på Handelshögskolan i Stockholm.  Susanne forskar och undervisar inom området miljömässig och socialt hållbart företagande. Hon är forskningledare på Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, som etablerades 2015 på Handelshögskolan i Stockholm, där hon leder forskningsplattformen hållbar produktion och konsumtion. Innan dess grundade hon 2003 forskargruppen SuRe, Sustainability Research Group, som fick 2007 års Globe Award för bästa CSR-forskning och som numer infogats i Misum. Susanne är också forskningsledare för ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram Mistra Future Fashion som syftar till att genom forskning stödja en hållbar omställning av modeindustrin mot en cirkulär ekonomi.

Karolina Windell är docent i företagsekonomi vid Score, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har många års erfarenhet från forskning inom hållbart företagande och CSR. Hennes forskning har kommit att fokusera på medialiseringen av näringslivet och mediers roll att driva och forma krav på ansvarstagande i företag. Karolina har publicerat böcker och artiklar i internationella tidskrifter inom ämnet.

CSR och hållbart företagande
CSR och hållbart företagande
ISBN: 52340455 Pris: 365kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer