Redovisning

Redovisa Rätt 2018

Redovisa Rätt 2018 utkommer nu i sin 25:e upplaga. Boken innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, men med tyngdp...

Läs mer

Rätt Moms 2018

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad gäller momsskattesats...

Läs mer

Rätt Skatt 2018

Rätt Skatt 2018 är ett enkelt och snabbt sätt att få nödvändig kunskap om en mängd viktiga begrepp inom inkomstskatten. Boken...

Läs mer

Ekonomistyrning från grunden

Denna nya grundbok tillför, utöver ekonomistyrningens tre traditionella "pusselbitar" budget, kalkyl och prestationsmätning, ...

Läs mer

Extern redovisning 5:e upplagan

Den nya femte upplagan av Extern redovisning är uppdaterad i enlighet med förändringar i lagar och regler som har skett de se...

Läs mer

IFRS - i teori och praktik upplaga 5

IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. IFRS - i teori och...

Läs mer

Internrevision - en introduktion

Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skap...

Läs mer

Redovisningsteorier - viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning

Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Därför sträcker Redovisningsteorier sig från grundlä...

Läs mer

Koncernredovisning i praktiken

Koncernredovisning i praktiken, sjunde upplagan, är en grundläggande bok i koncernredovisning. Den behandlar såväl lagregler ...

Läs mer

En introduktion till intern styrning och kontroll

En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrn...

Läs mer

Att läsa och förstå bokslut

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och ...

Läs mer

Redovisning för hållbarhet

Hållbarhetsredovisning har de senaste åren vuxit fram som ett etablerat fält inom redovisning. I nuläget finns det nästan ute...

Läs mer

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer