Internrevision - en introduktion

Historiskt sett har internrevisionsverksamheten levt i skuggan av den externa, lagstadgade, aktiviteten samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats under senare år och ägare, lagstiftare och tillsynsmyndigheter tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevisionsverksamhet. Företag och organisationer möter varje dag väsentliga strategiska, operativa, finansiella och compliancerelaterade risker som behöver hanteras på ett effektivt sätt. Om de misslyckas med detta kan hela deras fortlevnad i själva verket hotas.

Den konstanta turbulens och oförlåtande omgivning som många företag och organisationer idag möter leder till att ineffektiv riskhantering väldigt fort kan få katastrofala följer. I arbetet med att uppnå en effektiv och dynamisk riskhantering kan den moderna internrevisionen bidra genom att löpande ta pulsen på och förbättra deras riskhantering inom betydelsefulla områden.

Olof Arwinge gör i den här boken en grundläggande genomgång av internrevisionen, dess användningsområden och funktioner.

AVSEDD FÖR: Boken är en introduktion till internrevision. Boken är i skriven för studenter på universitet och högskolor och passar program som handlar om styrning av organisationer i allmänhet och redovisning och revision i synnerhet.

FÖRFATTARE: Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. 2014 disputerade han på en avhandling om intern styrning och kontroll i finansiell sektor. Olof arbetar även som Senior Assurance Advisor vid Swedbank och har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år.

Internrevision - en introduktion
Internrevision - en introduktion
ISBN: 52338292 Pris: 277kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer