Redovisning för hållbarhet

Hållbarhetsredovisning har de senaste åren vuxit fram som ett etablerat fält inom redovisning. I nuläget finns det nästan uteslutande engelskspråkiga textböcker. Studenter har börjat efterfråga en svensk textbok som ger en övergripande översikt från interna processer inom verksamhetsyring till externa rapporter till kapitalmarknaden och andra intressenter. Denna bok, Redovisning för hållbarhet, försöker att ge en övergripande översikt som även tar upp hållbarhetsrevision och Social Responsible Investment för att visa att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning gällande hållbarhet precis som i många andra forskningsområden.

Redovisning för hållbarhet försöker att göra annorlunda ansats en de få mest engelskspråkiga redovisningsböcker som berör hållbarhet. Istället för att hålla sig till en ideologisk position som är mot företagandet eller finansmarknaden, som ett antal redovisningsböcker inom detta fält gör, så vill vi snarare ge en bred översikt över komplexiteten och mångfalden inom området redovisning för hållbarhet.

Boken är strukturerad i fyra delar
• Bakgrund och teoretiskt perspektiv
• Hållbarhetsredovisning i praktiken
• Rapportering av hållbarhet
• Kapitalmarknad och revision

Avsedd för
Denna bok vänder sig till läsare som vill få en beskrivning av grundläggande förutsättningar i redovisning. Tanken är att högskoleutbildningar i företagsekonomi kan använda boken på olika nivåer i utbildningen. På den introducerande kursen i grundläggande redovisning kan bokens första del ge en översiktlig beskrivning av grundläggande begrepp och teoretiska problem som är förknippade med redovisning för hållbarhet. Boken är också avsedd för mer avancerade kurser i redovisning och för studenter som ska skriva kandidat- och/eller magisteruppsats.
Redovisning för hållbarhet
Redovisning för hållbarhet
ISBN: 52343883 Pris: 239kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer