Tillämpad statistik - en grundkurs

Tillämpad statistik - en grundkurs

Tillämpad statistik skiljer sig från befintliga läromedel genom en ny pedagogisk struktur. Boken är uppbyggd kring frågorna "varför", "när" och "hur". Varje metod som behandlas i boken förankras i praktiska tillämpningar och exempel, för att läsaren hela tiden ska förstå varför metodiken behövs.

Mycket fokus ligger på att få läsaren att förstå när respektive metod är tillämplig, detta genom att beskrivningen av varje metodik tydligt föregås av vilka antaganden som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Slutligen visas det genom både teori och exempel på hur metodiken används. Varje metodik har brutits ned i mindre delar, för att göra den enklare att förstå och för att studenten ska kunna lösa problemen steg för steg.

Alla statistiska termer återfinns på engelska i ett separat lexikon, vilket ökar läsarens statistiska allmänbildning och underlättar förståelsen av annan (engelskspråkig) statistiklitteratur. Dessutom ges rekommendationer om inom vilka statistiska områden som den intresserade läsaren kan finna mer information om den aktuella metodiken. Detta ökar läsarens statistiska allmänbildning, väcker nyfikenhet och visar på statistikämnets bredd.
Tillämpad statistik är rikt illustrerad: figurer i form av diagram lägger en väsentlig grund för förståelsen och är även en viktig del i det pedagogiska upplägg som genomsyrar boken.

Andra upplagan av boken har genomgått en fullständig genomarbetning. Vissa övningar har kompletterats eller bytts ut. Fokus för den andra upplagan har legat på att ytterligare klargöra och förtydliga den statistiska teorin.

Ur innehållet:
• Sannolikhetslära
• Stickprovsteori
• Inferens om en population
• Jämförelse av två populationer
• Samband mellan kvalitativa variabler
• Samband mellan kvantitativa variabler
• Ickeparametriska metoder

Tillämpad statistik innehåller även tre appendix. Ett om metodiken kring enkätundersökningar, ett med de statistiska tabeller som krävs för en grundkurs i statistik samt ett innehållande en sammanställning av alla de statistiska formler som tas upp i boken. Detta gör Tillämpad statistik till ett komplett läromedel för en grundkurs i statistik."

Författare:
Karl Wahlin är doktor i statistik och universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet. Han är dessutom programstudierektor för Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys. Han är en populär föreläsare och har tilldelats flera utmärkelser för sina pedagogiska insatser.

Avsedd för:
Studier i statistik på högskolenivå.

Tillämpad statistik - en grundkurs upplaga 2
Tillämpad statistik - en grundkurs
ISBN: 52327821 Pris: 410kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer