GDPR - Vanliga frågor och svar

Vi på Sanoma Utbildning jobbar aktivt i enlighet med nya dataskyddsdirektivet GDPR. Direktivet ersätter befintliga PUL och träder i kraft den 25:e maj 2018. Alla våra tjänster kommer vid den tidpunkten att leva upp till de nya direktivet.

Hosting av tjänster
Sanoma Utbildning är ett av flera europeiska bolag som tillhör företagsgruppen Sanoma Learning. Vi har gemensam hosting för flera av våra system med både tjänster i molnet och i våra leverantörers datahallar. Sanoma har hårda krav på informationssäkerhet och dataskydd både internt och mot våra leverantörer. Våra krav mot leverantörer finns publikt tillgängliga att läsa på https://sanoma.com/suppliers/

Vi har hosting primärt i Finland, Holland och Irland och alltid inom EU.

Mängd personuppgifter, profilering och statistik
Sanoma har alltid haft fokus på användares integritet, och har alltid strävat efter att kräva så lite personlig information som möjligt för att leverera sina tjänster. Anledningen till varför vi samlar personuppgifter för våra användare, är för att göra det mer användarvänligt samt för att kunna separera unika användare bättre i våra databaser. Vi gör ingen profilering av våra användare. Vi använder anonymiserad data för statistik och vidareutveckling av våra tjänster.

Personuppgifters livslängd i våra tjänster
Vi lagrar personlig användardata och konton i våra tjänster upp till 2 år efter att en licens har gått ut, eller användaraktivitet, beroende på vilket som är senast. Kunddata kan komma att lagras under längre tid enbart för bokföringssyfte.

Biträdesavtal
Sanoma Utbildning har aktivt följt utvecklingen av en mall som SKL har jobbat med under en längre period. Vi har alltid stöttat standardiserade format för att underlätta för både oss själva och våra kunder.  Mallen från SKL kräver viss anpassning för de tjänster vi tillhandahåller och måste kompletteras på ett antal punkter. Det uppdaterade biträdesavtalet kommer finnas tillgänglig inom kort. Kontakta gärna oss på kundtjanst@sanomautbildning.se så skickar vi ut ett biträdesavtal när det är klart.

Fråga Sanoma Utbildning