VD, Ekonomi och administration

Tobias Karlström

VD

08-587 642 69

Karolina Lilja

HRchef

08-587 642 89

Patrik Bergström

Ekonomichef

08-587 642 66

Linda Johannesson

Kontorskoordinator

08-587 642 78

Vanessa Stavenow

Rättigheter

08-587 642 05

Barbro Nielsen

Controller

08-587 642 56

Catrin Skeholt

Ekonomi, royalty

08-587 642 21

Krister Pihlgren

Redovisningsekonom

08-587 642 27

Maj Sinervä

Ekonomiassistent

08-587 642 38

Maria Landin

Tilltrycksredaktör

08-587 642 58

Fråga Sanoma Utbildning