Förskola, Grundskola Fk-6

Redaktionen F-6 består av medarbetare med lång erfarenhet från förskolan och grundskolans tidigare del.
Tillsammans har vi en praktisk yrkeserfarenhet som lärare på mer än 140 år. Det gör att vi har en god förståelse för lärares arbetssituation och de speciella behov som finns för att få undervisningen att fungera i olika elevgrupper.
Vi har även lång erfarenhet av att producera läromedel. Tillsammans har vi mer än 80 års erfarenhet av detta hantverk.
Dessa erfarenheter, tillsammans med kunskapen hos alla de lärare som är författare hos oss, som deltar i olika referensgrupper och som granskar och utprovar våra böcker med sina elever, borgar för att de läromedel vi producerar håller en hög pedagogisk kvalitet och underlättar vardagen för både lärare och elever.

Stefan Virhammar

Affärsområdeschef

08-587 642 85

Nina Västerbro

Redaktionsansvarig

08-587 642 68

Olof Edblom

Förläggare, matematik

08-587 642 53

Karin Lönnqvist

Förläggare, svenska och engelska

08-587 642 67

Mia Söderberg

Förläggare, förskola, svenska och
Lexia Provia

08-587 642 25

Maria Renck

Förlagsredaktör, svenska och samhällsorienterande ämnen

08-587 642 49

Emma Ackebo Bäcker

Förlagsredaktör, matematik

08-587 642 18

Åsa Möllergren

Förlagsredaktör, matematik

08-587 642 33

Susann Jansson

Digital projektledare

08-587 642 64

Lotta Engström

Lotta Engström
Förlagsredaktör, engelska 

08-587 642 65

Mona Michanek

Marknadsförare, förskola, fk-6 

08-587 642 43

Fråga Sanoma Utbildning