Grundskola åk 7-9, Gymnasiet & vuxenutbildning

Stefan Virhammar

Affärsområdeschef

08-587 642 85

Torun Mellin

Redaktionsansvarig/Förläggare, engelska och moderna språk

08 - 587 642 45

Olof Edblom

Förläggare, matematik och naturvetenskap

08-587 642 53

Lilian Andersson Tjäder

Förläggare, svenska och svenska som andraspråk

08-587 642 16

Ingela Bengtsson

Förlagsredaktör, samhällsorienterande ämnen

08-587 642 71

Daniel Ternberg

Förlagsredaktör, svenska och svenska som andraspråk

08-587 642 88

Oskar Lindmark

Förlagsredaktör, svenska och engelska

08-587 642 86

Kenneth Lovén

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap

08-587 642 87

Pia Ersmark

Förlagsredaktör matte/No, Pejlo

08-587 642 52

Per Olsson

Förlagsredaktör svenska/engelska, Pejlo

08-587 642 99

Anna-Karin Nyström

Förlagsredaktör, engelska och tyska

08-587 642 95

Malin Gasslander

Förlagsredaktör, spanska

08-587 642 83

Lena Bjessmo

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap

08-587 642 79

Helena Fridström

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap

08-587 642 61

Emelie Reuterswärd

Förlagsredaktör, matematik

08-587 642 96

Helén Park

Förlagsredaktör, företagsekonomi och juridik på gymnasiet

08-587 642 37

Cecilia Egerö

Marknadsförare, matematik, NO och svenska/sva/sfi

08-587 642 75

Fråga Sanoma Utbildning