Högskola/Näringsliv, Vård och omsorg

Högskola/Universitet
Vår snabbt växande utgivning mot universitet, högskola och näringsliv är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomi, ledarskap, administration och juridik. Vi förmedlar akademisk kunskap till studenter och praktiker - i bokform eller som onlinetjänster - och praktiskt förankrad kunskap till akademiker i aktuell och pedagogiskt utformad kurslitteratur.

Våra målgrupper sträcker sig från yrkesverksamma praktiker, till studenter på universitet och högskolor. Våra böcker förekommer också på Yh-utbildningar, i företagsintern utbildning, på folkhögskolor och hos privata utbildningsföretag. Vi är stolta över att kunna presentera ett brett utbud och ett stort antal nya böcker som vi hoppas intresserar dig.

Vi söker alltid personer med undervisningserfarenhet från högskola eller näringsliv med tankar och idéer kring morgondagens läromedel inom ekonomi och administration.

Vård och omsorg
För Vård och omsorg finns böcker för såväl gymnasiets Vård och Omsorgsprogram som Barn- och fritidsprogrammet samt inom ämnet Psykologi. Våra läromedel, varav flera är marknadsledande, är skrivna av ämneskunniga, yrkesverksamma lärare.

Redaktörer är omvårdnadslärare med erfarenhet från ungdoms- och vuxenutbildning. Vi har regelbunden kontakt med vårdskolor och andra utbildningsanordnare runt om i Sverige. Vår marknadsförare Mikaela Norlander informerar fortlöpande om nyheter i vår utgivning.

Välkommen att kontakta oss om du har idéer, behöver hjälp eller vill ställa frågor!

Amanda Schött Franzén

Affärsområdeschef, högskola och näringsliv

08-587 642 24

Stefan Virhammar

Affärsområdeschef, Vård och omsorg

08-587 642 85

Torun Mellin

Redaktionsansvarig/Förläggare, vård och omsorg

08 - 587 642 45

Karin Sörensen

Förlagsredaktör, högskola och näringsliv
Föräldraledig, åter hösten 2018

Anne Laurella

Förläggare, högskola och näringsliv

08-587 642 63

Natalie del Carmen Nordström

Förlagsredaktör, högskola och näringsliv

08-587 642 77

Helén Park

Förlagsredaktör, företagsekonomi och juridik på gymnasiet

08-587 642 37

Maria Törnfelt

Förlagsredaktör, högskola och näringsliv

08-587 642 82

Maria Sandum

Förlagsredaktör, vård och omsorg

08-587 642 51

Ludvig Engellau

Marknadsförare, högskola och näringsliv

08-587 642 15

Isabella Falkowska Källman

Marknadsförare, vård-och omsorg, högskola och näringsliv

08-587 642 94

Fråga Sanoma Utbildning